Česko-japonská společnost

Československo-japonská společnost byla založena v roce 1946 a v roce 1948 rozpuštěna. V roce 1969 byla její činnost obnovena a po několika měsících znovu pozastavena. Dnešní Česko-japonská společnost se znovuzrodila v roce 1990.

Česko-japonská společnost je nezávislým a dobrovolným sdružením občanů a právnických osob. Sdružuje občany a instituce, kteří (které) souhlasí se stanovami a podporují činnost této Společnosti v zájmu rozvoje vzájemně prospěšných a přátelských vztahů mezi národy České republiky a Japonska. Vyvíjí činnost na území České republiky i v zahraničí.

K cílům její činnosti patří například:

 • získávat a šířit znalosti o Japonsku mezi českou veřejností všemi formami, zejména pořádáním přednášek, kursů, seminářů a sympozií, filmových a divadelních představení, koncertů, přehlídek, festivalů atd.
 • provádět konsultační a poradenskou činnost
 • navazovat styky a spolupráci s partnerskými a dalšími kulturními, společenskými organizacemi v Japonsku
 • vyvíjet iniciativy vedoucí k navazování a prohlubování styků a svobodné výměny osob a informací mezi ČR a Japonskem po linii občanské i státní a po linii společenských, vědeckých a kulturních organizací a institucí
 • napomáhat rozšiřování vzájemné informovanosti, včetně vydávání, rozšiřování a výměny publikací a materiálů a spolupráce se sdělovacími prostředky obou zemí
 • pomáhat při uskutečňování vyměnných akcí mládeže, jednotlivců a různých zájmových skupin, organizovat studijní a poznávací cesty
 • podporovat tvorbu, bádání, studium a činnosti, jejichž obsah nebo cíle jsou inspirovány vzájemným působením kultur obou zemí, včetně aspektů filosofickych uměleckých, sportovních nebo morálních
 • spolupracovat se státními orgány a institucemi v zájmu prohloubení oboustranně prospěšných vztahů a kontaktů mezi Českou republikou a Japonskem

V rámci Společnosti vyvíjí své aktivity několik odborných sekcí jako například Sekce japonského čaje, zastoupená školou Urasenke, sekce Ikebany (Sogetsu) a další. (http://www.japan.cz)

pozn. pokud se vám nezobrazují některé znaky, nainstalujte si prosím japonské fonty

 • 20 let Nihonto Kenkyukai +

  20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
 • 15 let Nihonto Kenkyukai +

  15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
 • 10 let Nihonto Kenkyukai +

  10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
 • 1

online...

Právě přítomno: 218 hostů a žádný člen