Česko-japonská společnost

Československo-japonská společnost byla založena v roce 1946 a v roce 1948 rozpuštěna. V roce 1969 byla její činnost obnovena a po několika měsících znovu pozastavena. Dnešní Česko-japonská společnost se znovuzrodila v roce 1990.

Česko-japonská společnost je nezisková organizace (zapsaný spolek) zaměřená na rozvoj spolupráce a vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Japonskem. V roce 2011 oceněna Ministrem zahraničních věcí Japonska za „mimořádné zásluhy o rozvoj japonsko-českých vztahů“.

Cíle činnosti:

 • napomáhat rozvoji vzájemného poznání, porozumění, respektu a inspirace mezi obyvateli ČR a Japonska,
 • napomáhat uvedení japonské kultury do obecného povědomí české veřejnosti, stimulovat zájem české veřejnosti o studium japonštiny a tradičních i soudobých japonských disciplínve spolupráci s partnerskými organizacemi v Japonsku a ČR podporovat zájem Japonců o českou kulturu a napomáhat integraci japonské komunity v ČR do místního prostředí,
 • šíření znalostí o Japonsku mezi českou veřejností všemi formami, t.j. pořádáním přednášek, kurzů, dílen, seminářů a sympozií, filmových a divadelních představení, koncertů a videoprojekcí, výstav, přehlídek, festivalů atd., prováděním konzultační a poradenské činnosti,
 • vydávání a distribuci publikací a informačních materiálů, spolupráci se sdělovacími prostředky obou zemí,
 • spolupráci se státními orgány a institucemi v zájmu prohloubení oboustranně prospěšných vztahů a kontaktů mezi Českou republikou a Japonskem, včetně iniciativ napomáhajících rozvoji vzájemně prospěšné obchodní činnosti,
 • pomoc při navazování sesterských styků mezi organizacemi všech typů i jednotkami územní správy v obou zemích, při uskutečňování výměny mládeže, jednotlivců a různých zájmových skupin i při rozvoji cestovního ruchu,
 • podporu tvorby, bádání, studia a činností, jejichž obsah nebo cíle jsou inspirovány vzájemným působením kultur obou zemí, včetně aspektů filosofických, morálních, obecně ekologických atd.,
 • spolupráci s mezinárodními nevládními organizacemi

V rámci Společnosti vyvíjí své aktivity několik spolků a odborných sekcí jako například Klub bojových umění, Nihonto kenkyukai. Úzce spolupracuje se školou Urasenke, Ikebanou (Sogetsu), divadlem Kyogen a další. (http://www.japan.cz)

pozn. pokud se vám nezobrazují některé znaky, nainstalujte si prosím japonské fonty

 • 20 let Nihonto Kenkyukai +

  20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
 • 15 let Nihonto Kenkyukai +

  15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
 • 10 let Nihonto Kenkyukai +

  10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
 • 1

online...

Právě přítomno: 252 hostů a žádný člen