• 日本刀研究会
  日本刀研究会 Japonský meč není jen dokonalá chladná zbraň s tisíciletou historií, technologický zázrak starodávné metalurgie a kovářství, ale především umělecký předmět ...
 • 日本刀研究会
  日本刀研究会 FOTOgalerie obsahuje 1772 obr. Web více jak 100 článků ...
 • 日本刀研究会
  日本刀研究会 Japonský meč není jen dokonalá chladná zbraň s tisíciletou historií, ale především umělecký předmět ...
 • 日本刀研究会
  日本刀研究会 FOTOgalerie obsahuje 1772 obr. Web více jak 100 článků ...
 • 日本刀研究会
  日本刀研究会 FOTOgalerie obsahuje 1772 obr. Web více jak 100 článků ...
 • 日本刀研究会
  日本刀研究会 Japonský meč není jen dokonalá chladná zbraň s tisíciletou historií, ale především umělecký předmět ...
 • 日本刀研究会
  日本刀研究会 FOTOgalerie obsahuje 1772 obr. Web více jak 100 článků ...
 • 日本刀研究会
  日本刀研究会 Japonský meč není jen dokonalá chladná zbraň s tisíciletou historií, ale především umělecký předmět ...
 • 日本刀研究会
  日本刀研究会 Japonský meč není jen dokonalá chladná zbraň s tisíciletou historií, technologický zázrak starodávné metalurgie a kovářství, ale především umělecký předmět ...
 • 日本刀研究会
  日本刀研究会 Japonský meč není jen dokonalá chladná zbraň s tisíciletou historií ...

15 let Nihonto Kenkyukai

15 let Společnosti pro studium japonského meče Nihonto Kenkyukai

Dne 13. února 2011 uplynulo patnáct let od onoho čtvrtečního podvečera roku 1996, kdy jsem předstoupil před tehdejší výbor Česko-japonské společnosti v čele s Káťou Kabeláčovou s dotazem, zda by bylo možné založit odbornou sekci japonského meče, Nihonto Kenkyukai..

Rád bych poděkoval všem, kteří podporují sekci a pomohli po tak dlouhou dobu udržet a rozšiřovat její funkční rádius.

Poděkování patří především představenstvu Česko-japonské společnosti za trvalé vytváření podmínek pro fungování sekce, zejména po praktické stránce. Za poskytování prostoru k seminářům a přednáškám v KIS a v Lucerně, a za servis v oblasti neméně významné, kterou je administrativa a finance. Díky vstřícnému přístupu mohla vzniknout řada odborných publikací, sedm čísel Bulletinů (v létech 1996-2004) a Katalog výstavy mečů 2005.

V neposlední řadě patří poděkování nejaktivnějším členům a příznivcům, mezi které se řadí pánové, ale i některé dámy: Vladimír Hotovec, Onoda Isao, Petr Geisler, Jan Sýkora, David Labus, Luboš Pokorný, Mirek Kodým, Zdeněk Hurník, Tomáš Kmječ, Silvestr Prajer, Pavel Weiner, Daniel Hyan, Milan Stecker, Filip Suchomel, Zdeněk Peteřík, Mirek Vaňous, Mirek Makovička, Pavel Řiháček, Patrik Bárta, Aleš Leszczuk, Pavel Bolf, Jakub Zeman, Luboš Hnídek, Marek Müller, Mirek Králík, Josef Dolejší, Ota Dufek, Vlastislav Matoušek, Robin Heřman, Kristina Kopáčková, Darja Kawasumi, Daniela Hátleová, Věna Hrdličková, Jana Kadeřábková, Alice Kraemerová, a další...
Nelze při děkování nezmínit naše zahraniční učitele a japonské přátelé, kterým vděčíme za mnohé: Tanobe Michihiro, Watanabe Takayuki, Watanabe Atsuko, So Masachika, Mishina Kenji, Harry Watson, Matsumura Utaka, Clive Sinclaire, Zaitsu Hirofumi, Kurokawa Seikichi, Sato Jun-ichi, Itaru Iijima, Ohtaka Setsuko, Kishida Tsutomu.

Cíle Nihonto Kenkyukai jsou uvedeny na naší webstránce, stejně jako v Bulletinech, kterých za tu dobu vzniklo sedm. Za patnáct let bylo vydáno 43 Zpravodajů, uskutečněno přes šedesát přednášek pro veřejnost po celé republice, zrealizováno přes třicet pracovních a studijních seminářů. Podíleli jsme se na patnácti výstavách japonské kultury, pořádaných Česko-japonskou společností. Jednu jsme uspořádali ve spolupráci s Náprstkovým muzeem a Muzeem Policie ČR - Výstavu mečů v roce 2005. Provozován je Registr mečů CZ a databáze odcizebných mečů.

Pravidelných setkání s názvem „Hovory o meči“ se uskutečnilo přes šedesát. Členové, výrobci replik japonských mečů, se scházeli mnoho let v předvečer valné hromady k odborným konzultacím na Kantei, jejichž cílem bylo mimo jiné trvale zvyšovat kvalitu u nás vyráběných mečů. Certifikovaným seminářem etikety a manipulace s japonským mečem prošlo vedle řádných členů také mnoho učitelů různých škol bojových umění v ČR (judo, aikido, kendo, iaido, karatedo).

Členská základna zahrnuje studenty japonského meče, kteří se rekrutují z řad sběratelů, studentů i mistrů bojových umění, uměleckých kovářů, a najdete zde řemeslníky, studenty, vysokoškolské pedagogy, japanology, umělce, restaurátory, právníky i lékaře, povětšinou muže, ale i několik žen. Za patnáct let prošlo členskou základnou přes tři sta osob. Studium japonského meče je otevřeno každému. Jedná se však po všech stránkách o náročnou disciplínu, vyžadující vysokou sebekázeň, hodně času, trpělivost a zvídavost. Leckterý zpočátku nadšený adept ve svém úsilí nevytrvá, a obměna členské základny je poměrně značná.

Každé výročí dává prostor k většímu zamyšlení, zda úsilí vynakládané několika nadšenci pokaždé přináší odpovídající odezvu a efektivitu...

Hovory o meči -  v posledních létech se ukazuje, že řádní členové o pravidelné setkávání zájem příliš nemají, přestože na nich byly několikrát prezentovány zajímavé originály mečů i tsub. Větší podíl tvořili návštěvníci se zájmem o přednášky. Stabilní prostor k vlastním členským akcím je základním atributem každého spolku a pro určitý typ akcí je nenahraditelný.

Webstránka nihonto.japan.cz - v posledních létech získala dominantní postavení ve zprostředkovávání všech informací a členové ji dávají přednost před ostatními formami komunikace.

Vývoj členské základny - jak ukazuje připojený graf, po prvopočátečním boomu, který byl spojen s hladem po informacích, mnozí poznali, že studium japonského meče je velmi náročné jak na čas, tak finančně. Od roku 2007 se počet řádných členů přiblížil stavu jaký je například v To-ken Society of Great Britain a jiných zemích s dlouhou tradicí sběratelství japonských mečů. V devadesátých létech zde nebyly žádné odborné informace, internet byl pro mnohé nedostupný a obsahoval minimum informací o japonském meči. Proto mělo velký význam postupné vydání sedmi čísel Bulletinu, přednášky, teoretické a praktické semináře. Praxe ukázala, že 99% členů bývá motivováno touhou získat japonský meč (s naivní představou ceny do deseti tisíc Kč). Asi u 50% byla povrchní zvědavost bez hlubší motivace (mnoho z nich naštěstí zůstalo u zájmu o japonskou kulturu v jiné formě). Opravdový zájem o technologii, historii meče a podrobné studium lze odhadovat u cca 6%. Obecně největší bariéru tvořila jazyková neznalost angličtiny a japonštiny.

clenove96 2010ww

Většina studentů mívá problém rozeznat repliku-falzum-originál. Jen několik jich dokáže rozeznat kvalitu meče: nízkou-střední-uměleckou. Není mnoho pokročilých jedinců, způsobilých identifikovat období-školu-dílnu-výrobce. Dnešní internet je přehlcen informacemi pochybné hodnoty, ze kterých si umí vybrat jen poučený student.

Od roku 2011 bude činnost sekce meče napřímena do tří oblastí:

1. Veřejnost - přednášky, prezentace a součinnost při kulturních a společenských akcích ČJSp., ve stávajících dimenzích.
2. Řádní členové Nihontó Kenkyukai - prakticky stejný rozsah aktivit jako dosud, plus možnosti dynamické komunikace prostřednictvím moderní webstránky.
3. Studenti Nihontó Kenkyukai - nově zavedený badatelský, vyšší stupeň členství v sekci meče, zaměřený na vyspělé studenty, kteří splňují předepsané požadavky.

Protože se jedná o poměrně významné změny, bylo přistoupeno také ke změně grafiky jak webstránky, tak členského elektronického Zpravodaje.

Studium japonského meče je opravdu náročné. Přináší však vedle elementární radosti z nádherného uměleckého výrobku také šanci zblízka a bezprostředně poznat japonskou kulturu v celé její šíři a kráse, poznat nové přátele u nás, v zahraničí, i v Japonsku.

Vyhledávání

 • 20 let Nihonto Kenkyukai +

  20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
 • 15 let Nihonto Kenkyukai +

  15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
 • 10 let Nihonto Kenkyukai +

  10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
 • 1

online...

Právě přítomno: 92 hostů a žádný člen