Registr mečů

Organizace sdružující sběratele japonských mečů ve světě, jako například anglická To-ken Society of Great Britain nebo americká Japanese Sword Society of the U.S. mají vybudovány oficiální registry, ve kterých shromažďují identifikační údaje japonských mečů, jenž se nalézají ve státních a soukromých sbírkách na území daného státu.

V praxi to vypadá tak, že pokud někdo ze členů prostuduje nový exponát (je jedno zda vlastní nebo k bádání zapůjčený - majitelé se v registru neevidují), vyhotoví k němu odbornou dokumentaci spočívající v přesném popisu meče, zhotovení ošigata a fotografií. Tyto materiály pak předá k zařazení do registru, kde je identifikace potvrzena, případně upřesněna a exponátu je přiděleno pořadové číslo (například UK Sword Register No. 37 nebo US Sword Register No. 55 apod.).

Poté jsou tyto materiály zpravidla uveřejněny v klubovém časopise, čímž je sledován dvojí účel. Za prvé jde o přínosný studijní materiál pro všechny členy, ale i zahraniční kolegy a za druhé se stává takový meč teoreticky nezcizitelný. Každopádně je mezi sběrateli těchto zemí považováno za prestižní záležitost mít svůj exponát podchycen v tomto registru, nehledě na skutečnost, že se to pozitivně projeví i na tržní ceně takového meče.

Registr mečů CZ jsme založili v roce 1998. Vybízíme ke spolupráci při naplňování tohoto registru (v zájmu všech, kteří se zabývají studiem a ochranou japonských mečů, i v zájmu sběratelů a v zájmu mečů samotných).

Bezplatné služby:

 • Ověření pravosti meče
 • Prověření, zda nebyl meč odcizen (v ČR nebo v zahraničí)
 • Zařazení do Registru mečů CZ, včetně kvalitní dokumentace
 • Zařazení exponátu do Seznamu odcizených mečů
 • 20 let Nihonto Kenkyukai +

  20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
 • 15 let Nihonto Kenkyukai +

  15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
 • 10 let Nihonto Kenkyukai +

  10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
 • 1

online...

We have 239 guests and no members online