POKYNY pro sběratele...

... k využití bezplatné služby Registr mečů CZ

 • Ověření pravosti meče
 • Prověření, zda nebyl meč odcizen (v ČR nebo v zahraničí)
 • Zařazení do Registru mečů CZ, včetně kvalitní dokumentace
 • Žádost o zařazení ztraceného exponátu do Seznamu odcizených mečů

1. Iniciační podklady pro zařazení meče do registru

Protože se na nás obracíte především e-mailem, přiložte k němu několik amatérských fotografií. Obrázky ve formátu .jpg postačí v malém rozlišení 800x600. Klidně i z mobilu, pokud budou ostré a dobře čitelné:

1: celá čepel
2-3: detail celého řapu včetně obnaženého habaki moto, z obou stran
4: detail kissaki (hrotu)
5-6: celá souprava z obou stran

Tento krok je obvykle velmi rychlý.
Pro další úkony je nezbytné předložit meč k posouzení in natura, dohodnout si termín schůzky, zpravidla v KIS Česko-japonské společnosti, v Praze 1, Na Můstku č.p.380. K meči připojte veškeré doklady a podklady, které jste k němu získali. Máte-li vlastní kvalitní dokumentaci, proces urychlíte.

2. Další postup pro zařazení meče do registru

A) Ověření pravosti (identifikace) meče
Jedná se o první krok před zařazením meče do registru. Může trvat hodinu, den, dva, ale i déle, pokud bude žádoucí konzultovat identitu s našimi učiteli v Japonsku.

B) Prověření, zda nebyl meč odcizen
Do registru nelze zařadit odcizený meč. Proto se provádí prověření v databázích odcizených uměleckých předmětů, zda jimi meč neprochází.

C) Dokumentování meče
Popis a proměření meče, zhotovení malé oshigata, fotografie čepele a dílů soupravy. Jednotlivé úkony zaberou několik hodin (celkem zpravidla dva dny).

D) Vypracování dokumentace
Kompletní zpracování podkladů na PC a zhotovení tištěné barevné dokumentace.
Zpravidla šest hodin práce.
Žadatel může požádat o jeden výtisk za úplatu, pokrývající výdaje na tisk dokumentace.

Doba na zpracování meče pro zařazení do registru se pohybuje obvykle v rozmezí 14 až 30 dnů. Podle náročnosti a podle počtu došlých požadavků může být i delší. Kratší může být pokud žadatel předloží již zpracované, kvalitní podklady v digitální formě.

 • 20 let Nihonto Kenkyukai +

  20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
 • 15 let Nihonto Kenkyukai +

  15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
 • 10 let Nihonto Kenkyukai +

  10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
 • 1

online...

We have 274 guests and no members online