Registr mečů

POKYNY pro sběratele...

... k využití bezplatné služby Registr mečů CZ

 • Ověření pravosti meče
 • Prověření, zda nebyl meč odcizen (v ČR nebo v zahraničí)
 • Zařazení do Registru mečů CZ, včetně kvalitní dokumentace
 • Žádost o zařazení ztraceného exponátu do Seznamu odcizených mečů

Read more ...

CZ Sword Register No.101

Japonský námořní meč Kai-gunto (Showa-to / Gendai-to)

Na počátku obnovení císařství Meidži (1868) se feudální japonský šógunát po dvou stoletích dobrovolné izolace, takřka ze dne na den, dokořán otevřel západnímu kapitalistickému světu a Japonci začali překotně a s povrchním obdivem přejímat vše evropské a cizí. Podle pruského vzoru vytvořená ústava předurčila nový systém správy země, budováno bylo nové soudnictví, školství, peněžnictví s papírovými bankovkami, manufakturní průmysl s novými stroji, policie a především také moderní armáda. V případě armády se to týkalo nejen jejího členění a uniforem (francouzský vzor), ale zejména výzbroje vojska pěšího a jízdního, dělostřelectva a později vybudování námořnictva (za pomoci Britů - včetně přijetí jejich námořních uniforem). Porážka francouzů v Prusko-francouzské válce (1870-71) se projevila přílivem německých instruktorů do Japonska. Počátek 20. století pak byl ve znamení budování letectva, ponorek a dokonce tankového vojska (Japonské hornaté ostrovy zrovna nejsou optimální krajinou pro vedení tankové války).

Read more ...

 • 20 let Nihonto Kenkyukai +

  20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
 • 15 let Nihonto Kenkyukai +

  15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
 • 10 let Nihonto Kenkyukai +

  10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
 • 1

online...

We have 110 guests and no members online