Sword Craftsmen Competititon 2019

Matsuba w

The award ceremony of “Sword Craftsmen Competition in 2019” by the NBTHK was held on July 5. All entry works of the competition are on display at the Sword Museum between July 6 and August 18.

winners 2019 w

Prince Takamatsu Award: Kitagawa Tetsushi (Masatada)

Kitagawa w

Kunzan Award: Takami Kazuyoshi (Kuni-ichi)

Kanzan Award: Komiya Haruki (Kokuten)

NBTHK Chairman Award: Kato Masaya (Shinpei), Takahashi Masaya (Tsuneoshi)

TANTO Division

Yushu-sho: Ando Yuseke (Hiroyasu)

HORIMONO

Kunzan Award: Katayama Ko (Tsuneshige)

Kanzan Award: Kashiwagi Koji (Shigemitsu) - with son Ryo on Photo

Kashiwagi w

METAL WORK

Kunzan Award: Kawashima Yoshiyuki

Sword POLISHING

Kiya Award: Matsumura Sotaro

SHIRAZAYA

Yushu-sho: Kubo Jun-ichi

TSUKA MAKI

NBTHK Chairman Award: Iiyama Takashi

HABAKI

Yushu-sho: Miyamoto Suneyuki

Total number of the entry to the competition:

 tabulka w

(report by Mishina Kenji - Tokyo)  Photo by ©Tom KISHIDA - Tokyo

  • 20 let Nihonto Kenkyukai +

    20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 15 let Nihonto Kenkyukai +

    15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 10 let Nihonto Kenkyukai +

    10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 1

online...

We have 211 guests and no members online