Konzervování

Problematika muzejnictví a rovněž obor konzervace a restaurování jsou zastřešeny v Asociaci muzeí a galérií České republiky - AMG. Cílem je zkoumat artefakt se všemi informacemi které lze získat podrobným studiem předmětu samotného, původní dokumentace i kontextu doby, ve které artefakt vznikl a byl používán. Konzervátor-restaurátor musí pochopit ošetřovaný předmět ve všech souvislostech, nejen jako soubor materiálů či estetický celek, ale i jako historický pramen poznání. Jsou na něj kladeny vysoké nároky neboť rozhoduje o tom, jaká informace bude zachycena, jaká bude při ošetření akceptována, zvýrazněna a která může být případně potlačena. Měl by být do jisté míry i kunzhistorikem a dobře znát historická řemesla, ale i nejnovější vědecké metody a technologie. Jeho celoživotní vzdělávání je samozřejmostí.

Laik nejlépe poslouží historickému artefaktu pokud jej uloží v optimálních podmínkách, aby eliminoval jeho další změny a co nejdříve vyhledá profesionálního konzervátora.

Problematika ochrany japonských mečů se do jisté míry, a někdy i dost významně, vymyká evropské konzervátorsko-restaurátorské praxi. Zde uvedené články budou vycházet z doporučení japonských odborníků.

Konzervování a restaurování kovů - kniha

KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ KOVŮ, Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, je název publikace, která vznikala 7 let na pracovních stolech osmadvaceti  tuzemských restaurátorů, konzervátorů a vysokoškolských pedagogů. Knihu vydalo Technické muzeum v Brně (ISBN 978-80-86413-70-9) ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, v roce 2011.

Read more ...

E-muzea

V dnešní době je virtuální návštěva e-muzea velmi populární. Sofistikovaný přístup a velmi kvalitní detaily exponátů z našeho ranku (meče, záštity, zbroje, ...) z japonských muzeí najdete na mnoha serverech:

Read more ...

  • 20 let Nihonto Kenkyukai +

    20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 15 let Nihonto Kenkyukai +

    15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 10 let Nihonto Kenkyukai +

    10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 1

online...

We have 171 guests and no members online