Muzejnictví a konzervování-restaurování

Problematika muzejnictví a obor konzervováví-restaurování historických památek jsou zastřešeny v Asociaci muzeí a galérií České republiky (http://www.cz-museums.cz).

S Asociací muzeí a galerií (s Komisí konzervátorů-restaurátorů http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatoru-restauratoru, pracovní skupinou Kovy) úzce spolupracujeme a nabízíme vám aktuální informace, kontakty na restaurátory tuzemské i zahraniční a odborné poradenství. Budeme vás zde informovat o akcích a zajímavostech uveřejněných ve Věstníku AMG, který je vedle webstránky základním, členským, informačním médiem. Pod hlavičkou asociace je vydávána řada zajímavých odborných publikací a sborníků z tuzemských i mezinárodních sympozií. Na webových stránkách asociace je soupis knih a periodik AMG, který zahrnuje přes 1400 odborných publikací a 1000 položek tuzemského a zahraničního periodického tisku. Knihovna AMG sídlí v Praze a je přístupná ve všední dny pro prezenční studium.

50 000 artefaktů z českých muzeí je uloženo v digitální podobě v evropské databázi http://www.europeana.eu, která prezentuje evropské kulturní dědictví ve formě foto, audio, video a textu. Za období 2009-2011 bylo takto shromážděno 4.111.000 digitalizovaných muzejních artefaktů. Můžete přimo z tepla svého domova virtuálně navštívit největší evropská muzea, včetně například našeho Národního muzea.

Na portálu http://www.esbirky.cz/cz/instituce/narodni-muzeum/naprstkovo-muzeum/ si můžete prohlédnout například sbírku mečových záštit Náprstkova muzea.

Pokud se zajímáte o historii zpracování železa na našem území, navštivte nově (od 9.6.2011) zpřístupněnou památku Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou http://www.technicalmuseum.cz/content/view/106/160/lang,cz/.

  • 20 let Nihonto Kenkyukai +

    20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 15 let Nihonto Kenkyukai +

    15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 10 let Nihonto Kenkyukai +

    10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 1

online...

We have 195 guests and no members online