Cuba, záštita japonského meče

Jakub Zenam a Radovan Banert, Bušidó, 2010, ISBN 978-80-254-7973-5

cuba2010 www

Před Vánocemi se na trh dostala velmi zdařilá kniha o záštitách japonských mečů. Paperback 27x21 cm, 160 stran křídového papíru s reprezentativní grafickou úpravou, která je umocněna kvalitními fotografiemi Ivany Matějkové-Havlíkové. Představované exponáty jsou glosovány anglicky a japonsky, což dále povyšuje využitelnost publikace i jako vhodný dárek do zahraničí.

Kniha začíná stylově, ukázkou odborného posudku kanteišó NBTHK na stříbrnou cubu, signovanou Hirano Eizui (podrobně představenou na s.65) a sedmi japonskými meči, kde je v případě souprav prezentována role mečové záštity.

Materie je zpracována do formy katalogu sběratelsky vzácných exponátů nejrůznějších škol a známých dílen, ve kterém zobrazují barevné fotografie záštity z obou stran a makrofotografie zajímavé detaily. Každou cubu doprovází podrobný hodnotící text, zaměřený na použitou technologii, výzdobnou techniku a v neposlední řadě na interpretaci dekoru, který bývá často svázán s japonskými i čínskými historickými příběhy, bájemi a kulturními i náboženskými reáliemi, a koresponduje s dálněvýchodními estetickými ideály, které mají kořeny v šintoismu, konfucianismu, taoismu i buddhismu. Autor se tímto nezištně dělí se čtenářem o své znalosti nabyté mnohaletým studiem japonských a sinokulturních reálií a názorně tak ukazuje cestu dalším potenciálním sběratelům.

Jakub Zeman v knize představuje úctyhodný počet 110 záštit. V takto rozsáhlém souboru jsou zastoupeny nejstarší cuby vyráběné mečíři v 15. století: Kjósukaši, Heiandžó, ale i první platnéřské cuby kaččúši. 16. století reprezentují exempláře škol Nobuie, Saotame, Owari i Nakajama. Školy Gotó a Jagjů jsu zastoupeny výrobky ze 17. století a 18. století reprezentují záštity škol Umetada, Šóami, Naotaru, Akasaka, Kaneie a další. 19. století reperezentují styly Nobumasa, Norinaga, Nara, Mjóčin, Namban a další. Mezi sběratelsky vzácné exponáty lze řadit například koženou lakovanou cubu (na s.42), dále styl mukade (stonožka), nebo přihrádkový lak šippó, a ukázku techniky guribori (obdoba čínské techniky probrušování vrstvených laků).

Radovan Banert v knize prezentuje na stranách 140-150 deset sukaši cub ve stylu školy Kinai z Ečizenu. Zastoupeny jsou práce rozdílné kvality.

Posledních šest stránek publikace je věnováno japonským názvům se vztahem k mečovým záštitám. Roztříděny jsou na čtyři tématické oblasti. Anatomie cuby se týká popisu tvarů a konstrukčních detailů. Materiály používané na výrobu záštit uvádí druhé téma. Výzdobné techniky tvoří největší část tohoto slovníčku a Speciální výrazy se vztahem k cubám je název poslední části.

Cuba, záštita japonského meče není prvním autorským počinem Jakuba Zemana na poli komunikace mezi Čechy a Japonci a doufejme, že ani posledním. Vzpomeňme kulturně turistickou brožůrku Telč autorů Hrdličky, Hrdličkové a Bíny, z roku 2007, kterou do japonštiny přeložil se svojí ženou Kaioko. Tato nová kniha odráží autorovo dlouholeté a poctivé studium japonských mečů, které započal v Nihonto kenkyukai Česko-japonské společnosti. Každá publikace podobného typu odráží dosažený stupeň poznání autorů a je dobře, že se odhodlali s výsledky svého bádání podělit s širokou veřejností. S některými závěry a názory autorů lze polemizovat, ale i to je účelem odborných publikací. Kniha je určena pro pokročilejší studenty a proto neobsahuje základní informace o záštitách japonských mečů, nevěnuje se jejich historii nebo třídění jednotlivých škol. Tyto informace nalezne začátečník přehledně zpracovány například v knize polského autora Henrryka Sochy Elementy broni samurajskiej TSUBA, vydavatelství Bellona, Warszawa 2003, ISBN 83-11- 09649-X anebo v Bulletinech Nihonto kenkyukai č.2/1998 a č.3/1999.

B. Planka
v Praze prosinec 2010

  • 20 let Nihonto Kenkyukai +

    20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 15 let Nihonto Kenkyukai +

    15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 10 let Nihonto Kenkyukai +

    10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 1

online...

We have 188 guests and no members online