Výstava japonských mečů 2005

jpneulogoc www

Rok 2005 byl vyhlášen Rokem  mezilidských vztahů mezi Evropskou unií a Japonskem. V pětadvaceti členských státech EU se uskuteční řada kulturních událostí zaměřených na prohloubení vzájemného porozumění mezi Evropou a Japonskem. V České republice byl zřízen řídící výbor vedený ministrem kultury ČR, jako čestným ředitelem výboru, a dále japonským velvyslancem v ČR, který zastává roli předsedy výboru. Výbor schvaluje oficiální akce v ČR.

Mezi třicítku oficiálních programů, které zastřešuje Japonská ambasáda v ČR, je zařazen projekt Společnosti pro studium japonského meče Nihonto kenkyukai na uspořádání výstavy japonských mečů, která bude realizována ve spolupráci s Muzeem Police ČR a Náprstkovým muzeem.

Výstava japonských mečů

Japanese Swords Exhibition

"2005 - rok mezilidských vztahů mezi EU a Japonskem, desátý rok činnosti Společnosti pro studium japonského meče Nihonto kenkyukai"

"2005 EU-Japan Year of People-to-People Exchanges, 10th Year of Japanese Sword Study Society Nihonto kenkyukai"

Výstava představí Společnost pro studium japonského meče Nihonto kenkyukai, odbornou sekci Česko-japonské společnosti a její aktivity. Setkáte se nejen s výrobky členů NK, s originály japonských mečů z českých sbírek, ale také s dalšími materiály které dokumentují zájem členů nejen o japonskou historii, ale také o moderní japonskou současnost.

Exhibition represents Japanese Sword Study Society - Nihonto kenkyukai, the expert section of the Czech-Japanese Association and its activity. On the exhibition you meet both, swords made by members of the NK and original Nihonto from Czech collections. Another exhibited things represents interest of the Japan History as well as Modern Japan culture.

Moto výstavy:

Prostřednictvím studia japonského meče se lze přiblížit nejčistší japonské kultuře stejně jako studiem čajového obřadu Ča-dó nebo kaligrafie Šó-dó, japonského tradičního divadla Nó nebo básní Haiku. Možná Vás nejdříve zaujme metalurgická dokonalost a krása pečlivého zpracování japonského meče. Čím více se však noříte do tématu meče, tím více Vás to přitahuje ke štětci s tuší odkapávající na sněhobílý rýžový papír, k líbeznému kvítku jarní třešně anebo k fascinujícímu tvaru prostinké bambusové lžičky na čaj.

By way of the study of Japanese sword you can approach to the purest culture of Japan in the same manner as by study of the tea ceremony Cha-do, calligraphy Sho-do, Japanese traditional theatre No or poetry Haiku. The metallurgical perfection and beauty of careful make of the Japanese sword will probably catch your attention at first. The more you get into the depth of the subject of Japanese sword, the more you are attracted to a brush with Chinese ink dropping down on a snowy white rice paper, to a charming blossom of a spring cherry tree or to a fascinating shape of a simple bamboo tea spoon.

Výstava se uskutečnila v období 6.9. - 9.10. 2005

Tisková zpráva: od 7. 9. 2005 probíhá v Muzeu policie ČR, v Praze 2, Ke Karlovu 1, pod záštitou Japonské ambasády, jedinečná výstava japonských mečů, kterou připravila Společnost pro studium japonského meče Nihonto kenkyukai ve spolupráci s Náprstkovým muzeem. Je to poprvé, kdy má veřejnost možnost spatřit nejen originály japonských mečů, ale také neobvykle rozsáhlý soubor velmi kvalitních replik zhotovených členy Česko-Japonské společnosti (celkem je vystaveno více než 120 exponátů).

Samostatně jsou ve stojanech prezentovány čepele a soupravy, včetně souboru mečových záštit. Velmi názorná je ukázka výrobních postupů vzniku čepele, záštity, prstence habaki a dalších součástek, které jsou předvedeny fyzickými vzorky včetně nástrojů a doplněny fotografiemi jednotlivých fází výroby.

Doprovodným programem výstavy bude o sobotách 17. 9. a 24. 9. 2005, vždy od 14.00 hodin, přednáška Nihonto - japonský meč, na kterou bude navazovat projekce samurajského filmu ze starého Japonska „Déšť ustal“ (Ameagaru) v původním znění s anglickými titulky.

  • 20 let Nihonto Kenkyukai +

    20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 15 let Nihonto Kenkyukai +

    15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 10 let Nihonto Kenkyukai +

    10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 1

online...

ゲスト 223人 と メンバー0人 がオンラインです