Formy členství

Rok 2011 je spojen nejen s 15. výročím existence Nihontó Kenkyukai, ale zejména s novým pojetím fungování této odborné sekce Česko-japonské společnosti. Po shrnutí dosavadních zkušeností a vyhodnocení patnácti let činnosti sekce, viz článek 15. let společnosti, dochází k významným změnám v členství a k rozdělení aktivit do tří oblastí, kam bude napřímeno programové zaměření:

 1. Veřejnost -  přednášky, výstavy, semináře, společné kulturní akce s ČJSp., šíření informací o japonském meči všem zájemcům, přístup na webstránku v režimu prohlížení veřejných oblastí, ...
 2. Člen Nihontó Kenkyukai -  pravidelné termíny a stabilní místo k jednání, tématické semináře, setkávání sběratelů, odborné prezentace, workshopy, elektronický Zpravodaj (.pdf), výběrový přístup do vyhrazených částí nové webstránky, ...
 3. Student Nihontó Kenkyukai - Deši ... stejný rozsah práv jako Člen Nihontó Kenkyukai a navíc plný přístup k elektronickým studijním materiálům v češtině, angličtině a japonštině do vyhrazených částí nové webstránky, organizované studijní cesty po muzejních sbírkách, účast v kantei, specializované semináře, neanonymní elektronické odborné diskusní fórum, možnost přidávání vlastních elektronických odborných článků, dokumentací a odkazů na speciální studijní prameny, ...

Členské PŘÍSPĚVKY

Člen Nihontó Kenkyukai - roční členský příspěvek do ČJSp., jehož výše je upravena představenstvem společnosti,  a zaslání prolongační přihlášky Nihontó kenkykukai - zpravidla začátkem roku. V oblasti příspěvků prakticky nedochází k žádné změně, zůstává i prolongační povinnost.

Student Nihontó Kenkyukai - Deši ... člen Nihontó Kenkyukai, který se v daném roce hodlá zaregistrovat v úrovni Deši,  zaplatí do pokladny ČJSp. registrační příspěvek. Ten bude využit k realizaci nadstandardu pro tuto kategotii členů.


Nová pravidla reflektují dominující význam moderních komunikačních techlogíí. Neznamená to však, že studovat japonský meč dnes stačí vysedáváním u domácího počítače...

pozn. pokud se vám nezobrazují některé znaky, nainstalujte si prosím japonské font

 • 20 let Nihonto Kenkyukai +

  20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
 • 15 let Nihonto Kenkyukai +

  15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
 • 10 let Nihonto Kenkyukai +

  10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
 • 1

online...

ゲスト 206人 と メンバー0人 がオンラインです