Jak se stát členem

Jak se stát členem NIHONTÓ KENKYUKAI?

Řádný člen má svá práva, ale i povinnosti. Ty základní jsou svázány s mateřskou Česko-japonskou společností - http://www.japan.cz (podle stanov), ale další se vztahují k samotné NK. Splněním povinnosti člena k ČJS (zaevidováním a zaplacením členského příspěvku) se ještě nikdo nestává automaticky členem Nihontó kenkyukai. Vůle být řádným členem NK se každoročně realizuje prostřednictvím prolongační přihlášky a dokládá potvrzením o zaplacení členského příspěvku ČJSp pro daný rok.

Řádný člen obdrží jednoroční legitimaci NK, která jej opravňuje využívat jeho práv a je aktivován v naší evidenci. Může se účastnit všech akcí určených pro členy i veřejnost a to zpravidla bezplatně (výjimkou mohu být některé specializované semináře podmíněné zvládnutím etikety a manipulace s mečem, speciální odborností, nebo zatížené spoluúčastí na úhradu jejich realizace). Existuje také mnoho aktivních i pasivních příznivců, kterým poskytujeme obecné informace a jsou zváni na programy určené pro veřejnost (zpravidla cestou internetu, e-mailu a sociálních sítí).


Jednotlivé formy členství a jejich podmínky jsou stanoveny ZDE.

  • 20 let Nihonto Kenkyukai +

    20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 15 let Nihonto Kenkyukai +

    15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 10 let Nihonto Kenkyukai +

    10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 1

online...

ゲスト 221人 と メンバー0人 がオンラインです