Rok 2008

Katana matsuri 2008 - tisková zpráva

(20.11.2008):

V sobotu 8. 11. 2008 se pod názvem KATANA MATSURI uskutečnila v Muzeu Policie ČR „Slavnost mečů“, zaměřená po vzoru celo-japonského svátku ostrých zbraní na japonské i evropské meče. Slavnost organizovaná Česko-japonskou společností, Českou federací Kendó a kladenským spolkem S.E.B.U., proběhla za účasti nového japonského velvyslance v ČR J. E. pana Chikahito Harady a byla pojata jako širší prezentace japonské kultury a představení aktivit Česko-japonské společnosti.

phoca thumb l koh2
 

Přes nepřízeň počasí (déšť zabránil až na výjimky exhibicím ve dvoraně před muzeem a v zahradě) se podařilo program dodržet a díky improvizaci předvést i ukázky, jež měly původně probíhat pod širým nebem.

Návštěvníci měli možnost shlédnout ukázku umění tasení meče (Iaidó) v předvedení člena ČFK Josefa Smolky. Další ukázkou byl šerm bambusovými meči - Kendó, v podání Tomáše Jelena a Petra Zetocha.

phoca thumb l kendo

Ukázku Kjúdó předvedl Václav Kučera, který zevrubně popsal podstatu japonské lukostřelby, stručně se zmínil i o historii a současnosti kjúda.

V sále probíhaly celý den přednášky. První byla zaměřena na otázku, zda je japonský meč zbraň nebo umělecký předmět. Dr. Kopáčková představila obrázky japonských uměleckých knoflíků netsuke ze své sbírky a doprovodila je poutavým komentářem. Dr. Labus hovořil o vývoji samurajů jako vládnoucí třídy a jejich úloze v japonské společnosti. Divácky atraktivní bylo komentované předvedení oblékání kimona. V poledne se v přednáškovém sále uskutečnila valná hromada ČJSp., kde byly přijaty nové stanovy.

 

Návštěvníci Slavnosti mečů měli možnost shlédnout i ukázky evropského sportovního šermu v podání členů Českého šermířského klubu Riegel. Kromě turnajů v obvyklých sportovních zbraních (fleret, kord, šavle), shlédli i školu klasické sportovní šavle Barbasetti (1850) a šerm bodákem, který jako sportovní disciplina byl v ČSR zaveden podle sovětského vzoru v 50. letech 20. století. Mezi šermíři Rieglu byl také 73letý Josef Šolc, zakládající člen první čs. skupiny historického šermu Mušketýři & Bandité.

phoca thumb l serm1

V patře muzejní budovy (a také na zahradě muzea) byly stánky s replikami japonských mečů, součástkami mečových souprav (cuba, fuči, kašira), dřevěnými bokkeny a také s replikami evropských zbraní. Své výrobky vystavovali Pavel Bolf, Aleš Leszczuk, Bartosz Ulatovski z Warszawy, Radim Dachs, Mirek Králik, Pavel Skryja, Jiří Kronďák a Pavel Leier. K dostáni byly publikace vydané ČJSp. a také Bulletiny a Katalog výstavy mečů z produkce Společnosti pro studium japonského meče – Nihonto kenkyukai. Značné pozornosti se těšila přítomnost půvabných japonských dívek, předvádějících umění kaligrafie a svérázné umění skládání papíru (origami). Členka Sogetsu study group předváděla aranžování květin Ikebana.

Ukázky asijského a evropského bojového umění předvedly na nádvoří pardubická skupina Midori Nezumi a kladenský Spolek evropských bojových umění (S.E.B.U.).

Mladí členové skupiny Midori Nezumi o sobě říkají: Jsme japonská dřevárenská stylovka. Předvedli volný šerm dřevěnými zbraněmi a ukázku sebeobrany v čínském stylu. Na závěr sehráli scénku s několika kratičkými souboji. Reprezentují zájmové aktivity nejmladší populace, kdy na víkendy vyráží městská mládež oděná do vlastnoručně zhotovených historizujících kostýmů, s tlumoky ze kterých trčí meče a dýky (někdy dřevěné jindy ocelové) do lesů, aby se utkávali v pompézních bitvách a užili si ve volné přírodě co nejvíce legrace.

Skupina S.E.B.U. vystupovala v programu Česko-Japonské společnosti poprvé a ve stejných prostorách Muzea Policie ČR, u příležitosti dne dětí, 1. června 2008. I tentokrát předvedla bezkontaktní šerm meči, holemi, šavlí, šídlem a dýkou. Všechny zbraně potom byly použity v nacvičených soubojích. Skupina má dlouhou tradici. Kromě chladných zbraní se zabývá i lukostřelbou, sebeobranou a vrhacími zbraněmi. Pořádá v těchto disciplinách řadu seminářů i pro veřejnost. Kondotiér Milan Babuka odmítá označení skupiny za „historický šerm“. Tomu odpovídá i absence kostýmů při vystoupení a šířka záběru.

phoca thumb l sebu3

Přes nepřízeň počasí navštívilo Slavnost mečů přes tisíc návštěvníků. Většina z nich využila možnosti bezplatné prohlídky všech expozic muzea. Je symbolické, že akce proběhla ve stejný den, kdy se v Tokijském Šindžuku slavilo 60. výročí založení Společnosti na ochranu japonských mečů NBTHK a 30. výročí znovuzahájení výroby suroviny pro výrobu japonských mečů – tamahagane, v peci Tatara, která je centrálně nabízena všem japonským mečířům s licencí.

B.P.

Katana matsuri - program a mapa

(28.10.2008)

Program:
Program program.pdf
Časový snímek casovy_snimek.pdf
Leták KatanaMatsuri_letakA5.pdf
Mapka k muzeu - klikněte na obrázek pro zvětšení:
mapa muzeums

 

Katana matsuri - Slavnost mečů

(11.10.2008)

Muzeum Policie ČR pořádá ve spolupráci s Česko-japonskou společností v sobotu 8.11.2008, v Muzeu Policie ČR, v Praze 2, ulice Ke Karlovu (v blízkosti stanice metra I.P.Pavlova),

Slavnost mečů - KATANA matsuri

tsubaPLs


Od 9:00 do 17:00 hodin poběží na nádvoří před muzeem, v přednáškovém sále a na zahradě muzea společenský program kulturní výměny a vzájemného poznávání, symbolicky zaměřený na meče, nejen japonské, ale také evropské a čínské, a na vše, co s mečem souvisí. Prezentována bude při té příležitosti širší japonská kultura a také aktivity Česko-japonské společnosti. Na akci se podílí Česká federace kendó, Spolek evropských bojových umění SEBU, představí se čeští, moravští a slovenští výrobci mečů japonských i evropských typů. Pro návštěvníky jsou připraveny odborné přednášky a ukázky v konferenčním sále muzea, ukázky na nádvoří a v zahradě muzea, prodejní a prezentační stánky s replikami mečů, prodejní stánky s japonskými produkty, jídly a nápoji, ukázky Iaidó, Kendó, Kjúdó a Naginatadó, evropské šermířské školy, ukázka cvičení s čínským mečem, kaligrafie, aranžování květin, a další divácky atraktivní akce.
Muzeum bude mít obvyklý sobotní provoz, lze shlédnout trvalé expozice a probíhající výstavy.

Pozvánky (invitations):

Katana matsuri (english) Katana Matsuri_08.pdf
Nihonto Replica Kantei (english) Nihonto Replica Kantei_2008.pdf

Kinji Nakagawa v Praze

(15.6.2008)
Podívejte se na fotografie do galerie - NÁVŠTĚVY/NAKAGAWA Kinji
Ve dnech 29.5. – 2.6. 2008 navštívil Prahu japonský šermíř pana Kinji Nakagawa (55) z provincie Kumamoto (země medvědů). Na projektu jeho přijetí a na programu pobytu se podílela Česko-japonská společnost, Česká federace kendó, ShinBuKan – SKBU Hostivař a spolek evropských bojových umění S.E.B.U.

Mistra Nakagawu doprovázel jeho asistent pan Atsushi Tanaka. Zatímco v pátek je čekala prohlídka Prahy, v sobotu zorganizoval ShinBuKan – SKBU Hostivař seminář Iaidó a tameshigiri, kterého se zúčastnilo 30 iaidistů z celé republiky a jeden ze Slovenska. V dopolední části mistr předvedl tři základní formy, které jsou nezbytné pro správný nácvik tameshigiri: HAPPO-NUKI, HON-IAI, SHIHO-GIRI. Následně vysvětlil jednotlivé prvky a opravoval chyby cvičících. Odpolední část semináře byla zaměřena na samotnou aplikaci tameshigiri. Mistr přivezl z Japonska čerstvý, zelený bambus, pořadatelé připravili na sekání makiwary (vodou nasycené svinuté rohože) a vyschlý čínský bambus. Techniky seku mistra Nakagawy jsou elegantní a vysoce efektivní. Po jejich předvedení následoval podrobný výklad držení meče a pohybu těla při seku s upozorněním na nejčastější chyby. Dále pak nácvik jednotlivých fází pohybu základního seku, z chudan-gamae dva kroky vpřed s nápřahem nad hlavu (jodan-gamae) a kessa-giri (diagonální sek zprava), na třech pracovištích. U prvního stojanu s makiwarou probíhala individuální příprava, u druhého stojanu asistoval a korigoval pan Tanaka, u třetího stojanu se pilovaly detaily pod dohledem samotného mistra. Několik odvážlivců se odhodlalo pod dohledem mistra k přeseknutí makiwary. Mistr Nakagawa je komunikativní, otevřený a vstřícný člověk, který nám přišel ukázat své umění a rád zodpovídal veškeré dotazy. I proto snad nejvýznamnější roli při sobotním semináři sehrál Vladimír Hyndrák, který obětavě a velmi podrobně vše tlumočil.
Ze semináře vyplynulo několik poznatků, které mohou zajímat i širší odbornou veřejnost. Pan Nakagawa poukázal na rozdíl mezi cvičením Seitei-Iai, které je určeno pro nejširší, zejména nejaponskou populaci a které má své historicko-společenské důvody v poválečném Japonsku padesátých let a mezi stylem jenž rozvíjí někteří pokračovatelé starých bojových škol. Zatímco Seitei coby nositelka kulturního poselství je koncipována směrem k harmonii osobnosti, koncentraci mysli a koordinaci pohybů, jsou staré školy důsledně efektivní co do účinku technik v boji. Přeseknout makiwaru silou, čímkoliv ostrým, dokáže po přiměřeném počtu pokusů posléze kdokoliv (možná znáte demonstrační DVD od firmy ColdSteel, ve kterém jsou přesekávány rohože replikami evropských středověkých mečů a šavlemi). Tajemství však spočívá v tom naučit se vést čepel skrz cíl s minimální silou a s maximální přesností. Na samotné řezné rovině makiwary (má být naprosto rovná) je vidět, zda jste se ideálu přiblížili nebo ne. Vydutá rovina řezu signalizuje silový sek, kdy pravá ruka vynaložila neúměrně více úsilí. Dalšími známkami nesprávného seku je roztřepený okraj, prudké odskočení useknuté části a ohnutá makiwara. Při ideálním seku se oddělená část makiwary v prvé chvíli téměř nepohne... Mistrovskou ukázkou pana Nakagawy je trojitý sek velké makiwary vedený v kombinaci jodan - gedan – chudan (diagonální sek shora na horní pásmo – diagonální sek zespoda na spodní pásmo – horizontální sek vedený středem na uvolněnou část makiwary (máme k dispozici video). Vysokou školou tameshigiri je sekání volných (neupnutých) bambusových tyčí a makiwar.
Velkým problémem je strnulost těla, jeho správná poloha, výška a stabilita těžiště těla a správná vzdálenost od makiwary. Sek se provádí plynulým pohybem celého těla. Dobré synchronizace lze dosáhnout jen dlouhým procvičováním. Pro mnohé účastníky bylo překvapením, že při jednotlivých secích se významně mění způsob držení meče.

Sekání bambusu je ještě náročnější. Doporučuje se k němu přistoupit až po dokonalém zvládnutí makiwary. Jinak zpravidla vede k ohnutí nebo jinému poškození čepele. Loni v Londýně na semináři mistra Nakagawy mnoho Angličanů sekalo s replikami Hanwei a čepele se jim ohýbaly a praskaly jedna báseň. Bambus pro nácvik má průměr 40 až 50 mm. Sek je prováděn špičkou meče (kissaki), rovina seku je vedena pod úhlem cca 30 stupňů. Kolmý sek bambusu si dovolí jen málokdo (viděl jsem tak sekat jen mistra Hiromitsu Akiyoshiho v Kumamotu). Je používán meč bez žlábku s dlouhou špičkou O-gissaki. Pan Nakagawa doporučuje v našich podmínkách začít sekat tenké stvoly rákosu, i na nich se velmi dobře pozná, zda byl sek správný nebo ne a poškození meče samozřejmě nehrozí. Není důležité kolik toho přeseknete, ale jak.

- O -

Kdo zavítal v neděli 1. června na Mezinárodní den dětí do Muzea Policie ČR, určitě nebyl zklamán počasím ani programem, který muzeum uspořádalo společně s Česko-japonskou společností, Českou federací kendó a Spolkem evropských bojových umění SEBU. Návštěvníkům se jako první představil mistr Nakagawa, který na dlážděném nádvoří s kašnou před muzeem předvedl ostří své katany na bambusu a na snopech slámy. Třísky ze suchého čínského bambusu lítaly na všechny strany, od čepele šlehaly blesky slunečních odlesků a mistr se přitom pohyboval s elegancí tanečníka z japonského divadla Kabuki. Po ukázce sekacích testů a sestav cviků s mečem, se dostalo na diskusi s diváky, která nebrala konce, neboť přátelský přístup mistra Nakagawy a pohotový překlad paní Kučerové, evokoval další a další dotazy. V jedenáct hodin převzala štafetu ukázek Česká federace Kendó. Nejen dětem se líbili soupeři v ochranných kuklách, kteří za jedovatých výkřiků do sebe nelítostně sekali bambusovými meči. Mrazivě v tomto horkém dopoledni působila ukázka cvičení Iaidó a Džódó v podání předních čs. reprezentantů. V pravé poledne, kdy sluncem rozpálená dlažba před muzeem sálala nejvíce, se do bojových půtek odvážně pustili mistři evropských bojových umění z kladenského SEBU za režie Milana Babuky. Diváci mohli vidět boj holí, kyjem a také dvouručními meči, stejně jako plejádou dalších chladných zbraní. Po této exhibici si každý mohl prohlédnout ve stojanech opřené meče, na kterých ještě byly krůpěje potu.
Poděkování patří všem, kteří se na takto rozsáhlém a pestrém, mezinárodním programu podíleli. Rozzářené oči dětí, ale i dospělých svědčily o tom, že na letošní Mezinárodní den dětí, strávený v Muzeu Policie ČR budou rádi vzpomínat.

Pozvánky na seminář a ukázky Tameshigiri

(24.3.2008)
Pozvánka na sobotní seminář Nakagawa_seminar.pdf
Pozvánka na nedělní exhibici SRDCE SAMURAJE_pozvanka.pdf

Seminář a ukázky Tameshigiri

(6.3.2008)
V sobotu 31.5.2008 se v Praze uskuteční ve spolupráci s Českou fedarací Kendo celostátní seminář Tameshigiri, který povede mistr Kinji Nakagawa z provincie Kumamoto. Podrobné informace ke stažení přidáme záhy.

V neděli 1.6.2008 se uskuteční od 10:00 hodin v Muzeu Policie ČR v Praze 2 pro nejširší veřejnost exhibiční ukázky Tameshigiri a Iaido - SAMURAI KOKORO (mistr Kinji Nakagawa), Kendo - ČFK a evropského šermu - S.E.B.U.

Program

(6.3.2008)
Byl aktualizován program o 3 nové akce.

Odkazy

(14.1.2008)
Byly aktualizovány odkazy na stránky s tematikou japonského meče.

Výstava v Japonsku - Flower Blossom on the Japanese Sword

(14.1.2008)
V Japonsku letos probíhá velmi zajímavá putovní výstava.
Pod názvem „Flower Blossom on the Japanese Sword – The Bizen Ichimonji Tradition“ (volně přeloženo Výkvět japonských mečů – škola Bizen Ičimondži) můžete shlédnout 52 „národních pokladů“ nejvzácnějších čepelí školy Ichimonji.

Změna termínů hovorů o meči

(10.1.2008)
Hovory o meči se přesouvají z úterý na čtvrtek, tedy: 14.2., 13.3., 10.4., 15.5. a 12.6.

Japonský den v Lucerně

(8.1.2008)
V sobotu 12. 1. 2008, 13-18 hod. se koná "Japonský den v Lucerně"

Divadelní představení Norijukiho Sawy, dílny tradičních umění pro malé i velké, výstava (ikebana, kimona,fotografie), ochutnávky japonské kuchyně, prezentace aktivit Cesko-Japonské společnosti, včetně Nihonto kenkyukai ...

MÍSTO KONÁNÍ: Mramorový sál, Palác Lucerna (Štěpánská 61, Praha 1)

Kovářské společenstvo

(7.1.2008)
Společenstvo kovářů, kteří se mimo jiné zabývají i výrobou nožů a mečů - http://www.kovari.org.
Fotogalerie - www.kovarskagalerie.wz.cz.
Diskuzní fórum - www.kovari.ic.cz/diskuze.

  • 20 let Nihonto Kenkyukai +

    20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 15 let Nihonto Kenkyukai +

    15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 10 let Nihonto Kenkyukai +

    10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 1

online...

ゲスト 86人 と メンバー0人 がオンラインです