KATANA ROKU propozice

"KATANA ROKU" - KATANA () of the YEAR

Nihontó Kenkyukai mělo a má ve svých řadách studenty japonského meče, kteří studují tento fenomén tím, že vyrábějí repliky mečů. Po mnoho let jsme pořádali pro výrobce replik každoroční setkání, nazvané jako Kantei, kde byly diskutovány technické i umělecké detaily výroby, zejména tradičních japonských postupů.

Kantei 99 1

Několikrát se těchto setkání zúčastnili i zástupci japonské ambasády a vzácné návštěvy z ciziny (Polsko, Japonsko). Současná úroveň kvality některých tuzemských výrobků významně přesahuje repliky vyráběné v Číně a Indočíně, a směle konkuruje replikám z Evropy i Ameriky. Některé, zvláště povedené výrobky překvapují i naše japonské učitele.

kantei2005 2w

Výše uvedená situace byla podnětem k podpoře této formy studia japonské kultury, ke zřízení původně "soutěže" Česko-japonské společnosti o názvu: "KATANA  ROKU“. Projekt našel podporu japonské ambasády i Asociace mečířů na Kjúšú - Cukuši Kenkókai (Tsukushi Kenkokai). Zkušenosti z ročníků 2011 až 2014 ukázaly, že ne všichni účastníci pochopili tuto nabídku jako příležitost pro vlastní zdokonalování. Také na základě doporučení našich japonských učitelů byla soutěž od roku 2014 transformována na popularizaci kvalitních prací, především uměleckých mečů vytvořených podle originálních předloh.

Proč byl zvolen název "KATANA ROKU" – lze představit samotnou čepel, meč v kompletní soupravě nebo některou část meče (cuba, kozuka, mitokoromono, soupravu fuči-gašira, …), meč tači , učigatana , wakizaši , tantó , anebo naginata , a tomu odpovídají i jednotlivé kategorie. S ohledem na tuto specifiku byl zvolen název se znakem katana , který označuje japonské čepelovité zbraně v celém spektru tvarů, konstrukcí a velikostí.


Česko-japonská společnost, prostřednictvím své odborné sekce Nihontó Kenkyukai, dlouhodobě sleduje aktivity v oblasti výroby uměleckých mečů a pro ohodnocení jejich tvůrců vytvořila motivační tuzemské a japonské tituly, a je připravena navrhovat jejich udělení:

Česká ocenění

1. Cena Věry ČáslavskéCaslavska Award ... nejvyšší české ocenění za dlouholeté úsilí v cílevědomém sebezlepšování.

2. Cena Česko-japonské společnostiCzech Japanese Association Award ... za úsilí o pochopení japonské kultury a za její důstojnou interpretaci na veřejnosti.

3. Cena Nihontó KenkyukaiNihonto Kenkyukai Award ... za excelentní produkty studia japonského meče.

- ocenění v roce 2013: Radovan Štofčík, Košice

pohar 2012 w

Japonská ocenění

1. Cena Cukuši KenkókaiTsukushi Kenkokai Award ... nejvyšší ocenění za úsilí o řemeslné sebezlepšování.

2. Cena japonského velvyslanceJapan Embassador Award ... za úsilí o pochopení japonské kultury a její interpretaci v ČR.

KATEGORIE:

TACHI (tači)

WAKIZASHI (wakizaši)

KOSHIRAE (koširae - souprava)

MITOKOROMONO (kovové díly a příslušenství soupravy - sada)


ZÁSADY pro účast

Předložit lze v každé kategorii pouze jeden výrobek výlučně svůj anebo výrobek, na kterém se podílelo více autorů. Práci předkládá autor zpravidla in natura a s průvodní dokumentací. Všichni spoluautoři v ní musí být jmenovitě uvedeni, včetně popsání prací, které na výrobku provedli. Porušení této základní podmínky vede k vyloučení z účasti. Česko-japonská společnost si vyhrazuje právo práci nepřijmout, případně ji nepopularizovat.

Lze předložit:

- kompletní meč v soupravě (čepel i souprava mohou být posuzovány samostatně),

- hotovou čepel v soupravě širazaja (shirazaya)

- záštitu, cuba (tsuba),

- soupravu mečových ozdob, fuči-gašira (fuchi-kashira), kogai, kogatana (mitokoromono).

Průvodní dokumentaci tvoří:

- obrazová dokumentace vzoru (OBR., oshigata, ...) podle kterého byl výrobek zhotoven,

- kvalitní digitální fotodokumentace (na CD): obr.čepele z obou stran, obr.kompletní soupravy, obr.detailních pohledů na významné díly soupravy. Velikost minimálně 1:1, rozlišení minimálně 300 dpi.

Termín předkládání prací:

Nejpozději k datu 15.10. aktuálního roku. Formulář si můžete stáhnout zde:

Autoři obdrží účastnický diplom.

----------------------------------------------------------------

Autor může požádat pro vlastní informaci o bodové ohodnocení svého výrobku.

Byl vypracován bodový systém, který umožňuje postihnout kvalitu provedení jednotlivých atributů výrobku. Jinou skladbu atributů má schéma hodnocení čepele, jinou hodnocení soupravy a jinou hodnocení cuby a dalších dílů.

Celkové bodové hodnocení (KANTEI scale) se může pohybovat v tomto rozsahu:

1 - 49 points ... nehodnotitelná práce / out of appraisal

50-69 points ... zdařilá práce / good work

70-79 points ... pozoruhodná práce / excellent work

80-100 points ... srovnatelné s japonským mečem / comparable to Shin-gendaito

meč tachi ( ), uchigatana (),
  • 20 let Nihonto Kenkyukai +

    20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 15 let Nihonto Kenkyukai +

    15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 10 let Nihonto Kenkyukai +

    10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Read More
  • 1

online...

ゲスト 161人 と メンバー0人 がオンラインです