Meče 47 róninů

 ,,Příběh 47 róninů,, - John Allyn, vydalo nakladatelství BB/art s.r.o. v roce 2004

z článku  Alberta Yamanaka, který naleznete v anglickém originále na adrese  http://home.earthlink.net/%7Esteinrl/ronin.htm přeložil a upravil: Miroslav Králík

Psal se rok 1701 měsíce března, kdy se započal psát příběh, jenž vstoupil do dějin jako ,,Příběh 47 róninů,,. A jak tento příběh začal ? Zřejmě tím, že né každý muž je čestný a ti, kteří čestní jsou, si na své cti a jménu zakládají. A když je tím mužem samuraj, je jeho povinností chránit svou čest a jméno rodiny, proti těm, kteří nemají kousek cti v těle.

Přeneseme se na dvůr šóguna Cunajošiho, kde kníže Asano Takuminokami z Akó a kníže Date z Jošiny, oba muži stejného postavení, mají důležitý úkol. Byli vybráni, aby přivítali císařovi vyslance z Kjóta na šógunově dvoře. Pro oba muže to byla velká pocta, oba chtěli odmítnout pro neznalost pravidel protokolu, ale neuspěli.

Byl tu muž jménem Kira Kózukenosuké, ceremoniář, jenž pravidla znal a měl oba muže zasvětit. Ovšem jak již bylo zmíněno, né každý muž je čestný, a tak i tento byl úplatný a podlý. Za své služby žádal úplatky a dával to jasně najevo. Pan Asano byl ovšem proti, už jen kvůli postavení pana Kiry, které bylo nižší než jeho, a i z důvodu povinnosti Kiry, sdělit pravidla i bez uplácení. A tak se stalo, že jednoho dne, pan Kira vyhrotil situaci již tak napjatou mezi ním a knížetem Asano, že oba sáhli po meči na šógunově dvoře. Pan Kira ovšem netasil, pan Asano ano, protože bral sáhnutí po jílci meče za výzvu k boji jako každý samuraj. Tasil a ceremoniář Kira byl zasažen. Na šógunově dvoře bylo zakázáno tasit meč pod přísným zákazem, jež by bylo potrestáno tvrdým trestem.

A tak byl pan Asano  odsouzen k seppuku, kterou vykonal ještě tentýž den na dvoře knížete Tamury z Ičinoseki. Šógun vydal rozhodnutí i o zabavení veškerého majetku knížete Asana z Akó. A zde začíná cesta pomsty. Asano byl odsouzen, ovšem Kira vyvázl bez trestu. A tak se vrchní vazal Óiši Kuranosuke Jošikatsu  na dvoře knížete Asana dozvídá onu strašlivou zprávu o smrti svého pána. Ovšem v tu chvíli ještě neví, že jeho pán ceremoniáře Kiru nezabil, jen zranil. A jak pravidla určují, každý samuraj pomstí svého pána, protože jak praví i Konfucisus : ,,Žádný muž nemůže žít pod stejným nebem s vrahem svého pána.‘‘

Za několik dní byl hrad a majetek rodu Asano z Akó předán Óišim do rukou vojáku šóguna. 62 mužů různého věku, stvrdilo svou přísahu, že pomstí smrt svého pána a ceremoniář Kira zemře. Adauči, krevní msta za pánovu smrt, byla na světě.

Dne 14.srpna uběhlo 5 měsíců od smrti pana Asana. Dvaašedesát mužů se sešlo v chrámu Sengoku-dži, kde byl jejich pán pochován. Někteří byli netrpělivý v nečinnosti pomsty za svého pána, ale byli ujištěni Óišim, že se jim prává dostane. Ovšem musí ještě počkat zda-li bude vyslyšeno jejich odvolání. Pokud ne, počkají ještě rok a když se i poté ni nestane, zaútočí na sídlo pana Kiry.

Ale ceremoniář Kira byl podezíravý již od samého počátku, strach se mu vplížil do duše a smrt jako by klepala na vrátka. Opustil šógunův dvůr pod zástěrkou nemoci, aby se na chvíli schoval na dvoře rodu Uesugiů. Ti vyslali  špehy, aby hlídali muže z Akó, zda-li nepodniknout zakázaný útok na pana Kiru. Ovšem muži pana Asana čekali, věděli o tom, že jsou sledováni. Po delším čase pro velké náklady a také proto, že se prakticky nic nedělo a nic nenasvědčovalo, že se dít bude, byli špioni odvoláni a pan Kira se chtě nechtě vrátil s hrstkou stráží na své sídlo.

14. prosince nastal onen den, kdy se u pana Kiry plánovala oslava konce roku. Snad to bylo psáno ve hvězdách, že to byl ten samý den v měsíci, kdy zemřel kníže Asano. Tak dlouho róninové čekali, až jejich motlitby byly vyslyšeny. Z 62 mužů svou přísahu dodrželo jen 47 a jen tento počet zaútočilo na sídlo pana Kiry.

Když pomstili pána, vydali se na dlouhý pochod městem do chrámu Sengoku-dži, ovšem postraními uličkami, aby jejich cesta před konečným dovršením nebyla zmařena.V chrámu omyli uťatou Kirovu hlavu vodou a umístili ji před hrob knížete Asana. Zapálili kadidlo a Óiši položil před náhrobek svou dýku s ostřím namířeným k hlavě nepřítele a vybídl svého pána aby se potěšil tímto výjevem. Nyní může duše knížete Asana poklidně odejít a čest samurajů byla uchována. Poté se muži z Akó vzdali a čekali na svůj trest, který vynese šógun.

Příštího rána rozdělili muže z Akó do 4 skupin, jenž se měly přesunout do místních sídel knížat z Hosokawy, Hisamacu, Mori a Mizuna. Tady měli muži zůstat do rozhodnutí o rozsudku. Velení nad skupinami měl Óiši Kuranosuke Yošikatsu, Hara Soemon Mototoki, Kataoka Gengoemon Takafusa, Horibe Yasubei Taketsune

4. února roku 1703 byl rosudek vynesen a vykonán. 47 róninů, mělo tu čest spáchat seppuku. Zachovat si tak svou čest samuraje.

Róninové byli pohřbeni u chrámu Sengaku-dži na zvlášť vyhrazeném pozemku přiléhajícím k hrobu jejich milovaného pána. Zde leží i hrob manželky pana Asana, obrácený k jmenovkám na hrobech věrných vazalů. Návštěvník zde může vidět i nádržku s vodou, kde umyli sťatou  Kirovu hlavu. A poblíž stojí i muzeum, v němž  jsou k vidění zbytky zbroje a zbraní, jež muži z Akó skutečně použili.

V ranných dobách založení Tokugawského šógunátu, bylo vydáno nařízení pro délky mečů a jejich nošení. Katana nesměla být pod  2 shaku 3 sun 5 bu a  wakizaši pod 2 shaku. Na seznamu, který je pod článkem, jsou zbraně, které mělo u sebe 47 róninů v noci 14 prosince roku 1702 při útoku na sídlo pana Kiry. Mnoho mečů, které měli ovšem neodpovídá nařízení šógunátu, jsou delší a stojí za povšimnutí. Už jen z důvodu, že v majetku Kiry byly meče a zbraně předepsané délky. A snad i proto mělo 47 mstitelů delší čepele, které využili ke své výhodě. Nicméně v případě kopí yari tomu bylo naopak, bylo kratší, tzv. te-yari. Měli lepší využití v boji v uzavřených prostorách. Za zmínku stojí, že většina mužů z Akó bylo vyššího věku a jejich meče byly delší. Obdivuhodné je, jak dlouho vydrželi bojovat s těmito meči v tak vysokém věku. Zde opravdu platí, že pokud se samuraj rozhodne, že zabije člověka, nic ho nezastaví!

Zde je seznam 33 róninů a jejich zbraní, z oněch 47:

Oishi Kuranosuke Yoshikatsu - 45 let

katana mei                   :  Norinaga       délka 2 shaku 8 sun
wakizashi mei               :  Norinaga       délka 2 shaku
te yari

Yoshida Chuzaemon Kanesuke - 64 let

katana signovaná          : Shimada        délka 2 shaku 2 sun
wakizashi mei               : Hiromitsu       délka 1 shaku 1 sun
naga yari        

Hara Soemon Mototoki – 56 let

katana mei                   : Hirohuni         délka 2 shaku 9 sun
wakizashi mei               : Kunisuke        délka 2 shaku
te yari

Kataoka Gengoemon Takafusa - 37 let

katana mei                   : Kunimitsu       délka 2 shaku 7 sun
wakizashi mei               : Kunishige       neznámé délky
te yari

Mase Kyudaiu Masaaki – 63 let

katana mei                   : Michitaka       délka 2 shaku 1 sun
wakizashi mei               : Yoshitsuna     délka 2 shaku
luk a šípy

Onodera Jyunai Hidekazu - 61 let

katana mei                   : Michinaga      délka 2 shaku 9 sun
wakizashi mei               : Kunisuke       délka 1 shaku 9 sun
te yari

Hazama Kihei Mitsunobu  - 65 let

katana mei                   : mumei         délka 2 shaku 9 sun
wakizashi mei               : Teruhiro       délka 2 shaku 1 sun

Isogai Jyurozemon Masahisa – 25 let

katana mei                   : Mitsumori      délka 2 shaku 9 sun
wakizashi mei               : Kunimune     délka 2 shaku
te yari

Horibei Yahyoe Akizane – 77 let

katana mei                   : mumei          délka 3 shaku
wakizashi                     : žádný nápis
naginata

Chikamatsu Kanroku Yukishige - 34 let

katana mei                   : Mitsuyoshi      délka 2 shaku
wakizashi mei               : neznámý        neznámá délka
dlouhé yari

Tomimori Sukeemon Masayori - stáří 34 let

katana mei                   : Tomokuni       délka 2 shaku 8 sun
wakizashi mei               : Mitsushige      neznámé délky
dlouhé yari

Shiota Matanojyo Takanori - 35 let

katana mei                   : Kunihisa         délka 2 shaku 4 sun
wakizashi mei               : Kunihisa         délka 1 shaku 6 sun

Hayami Tozaemon Mitsutaka - 42 let

katana mei                   : Hiromitsu       délka 2 shaku 7 sun
wakizashi mei               : neznámo        neznámé délky
luk a šípy

Akabane Genzo Shigekata - 35 let

katana mei                   : mumei           neznámé délky
wakizashi mei               : neznámo        neznámé délky

Okuda Magodaiu Shigemori - 57 let

katana mei                   : Kunitaka         délka 2 shaku 4 sun
wakizashi mei               : neznámo        délka 1 shaku 6 sun

Yada Goroemon Suketaka - 29 let

katana mei                   : Kunisuke        délka 2 shaku
wakizashi mei               : mumei           délka 1 shaku 6 sun

Oishi  Sezaemon Nobukiyo – 29 let

katana mei                   : mumei           délka 2 shaku 9 sun
wakizashi mei               : mumei           délka 1 shaku 9 sun
dlouhé yari

Oishi Shikara Yoshikane - 16 let

katana mei                   : Tomokuni       délka 2 shaku 2 sun
wakizashi mei               : Hiroshige        délka 1 shaku 1 sun
krátké yari

Horibe Yasubei Taketsune - 34 let

katana mei                   : Kanekuni       délka 2 shaku 8 sun
wakizashi mei               : mumei           neznámé délky

Nakamura Kansuke Masatoki – neznámého věku

katana mei                   : Nagakuni       délka 2 shaku 4 sun
wakizashi mei               : mumei           neznámé délky
dlouhé yari

Suganoya Hannojyo Masatoshi – 44 let

katana me                    : Michinaga      délka 2 shaku 8 sun
wakizashi mei               : mumei          neznámé délky

Fuwa Kazuemon Masatane - 34 let

katana mei                   : Norimitsu       neznámé délky
wakizashi mei               : Norimitsu        neznámé délky

Kimura Okauemon Sadayuki – 46 let

katana mei                   : Norimitsu       délka 2 shaku 6 sun
wakizashi mei               : mumei            délka 2 shaku 1 sun

Ohiba Saburobyoe Mitsutada - 51 let

katana mei                   : Yasutaka        délka 2 shaku 4 sun
wakizashi mei               : Yasutaka        délka 2 shaku
luk a šípy

Okano Kinuemon Kanehide – 24 let

katana mei                   : Tomohisa       délka 2 shaku 4 sun
wakizashi mei               : Michinaga       neznámé délky
jyumonji yari

Kaiaga Yazaemon Romonovu - 54 let

katana mei                   : mumei            neznámé délky
wakizashi mei               : mumei            neznámé délky

Otaka Gengo Farao - 32 let

katana mei                   : Tomohisa       délka 2 shaku 6 sun
wakizashi mei               : Masakuni       délka 9 sun     5 bu

Okajima Yasouemon Tsuneki - 38 let

katana mei                   : Tomokuni        délka 2 shaku 8 sun
wakizashi mei               : Tomokuni        délka 1 shaku 4 sun

Yoshida Sawauemon Kanesada - 29 let

katana signovaná          : Mizuta            délka 2 shaku 9 sun
wakizashi signovaná     : Mizuta            délka 1 shaku 8 sun
dlouhé yari

Takebayashi Tadahichi Takashige - 32 let

katana mei                   : Hirokuni         délka 2 shaku
wakizashi signovaná     : Mizuta            délka 1 shaku 6 sun
dlouhé yari

Kurahashi Densuke Takeyuki - 34 let

katana mei                   : Hirokuni          délka 2 shaku 8 sun
wakizashi mei               : mumei            délka 2 shaku

Hazama Shinrokuro Mitsukaze - 24 let

katana mei                   : Kunisuke         délka 2 shaku 2 sun
wakizashi mei               : Kunisuke         neznámé délky
te yari

Muramatsu Kihei Hidenao - 62 let

katana mei                   : Kuninaga         délka 2 shaku 8 sun
wakizashi mei               : Samuhiro         délka 2 shaku 4 sun
dlouhé yari

Převody délek z japonských na evropské :

 • 1 shaku            =          30,3 cm
 • 1 sun                =          3,03 cm
 • 1 bu                 =          0,303 cm
 • 20 let Nihonto Kenkyukai +

  20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
 • 15 let Nihonto Kenkyukai +

  15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
 • 10 let Nihonto Kenkyukai +

  10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
 • 1

online...

Právě přítomno: 319 hostů a žádný člen