Iaidó - japonské bojové umění

Když jsem před 5 lety začal studovat iaido, neměl jsem tušení, jak moc to může ovlivnit můj život. Dnes to rozhodnutí, vejít do našeho plzeňského doja, vnímám jako jedno z nejdůležitějších v mém životě.

Co je to iaido?

Význam znaků: (Iru = jsoucno), (Ai = jednota, přizpůsobivost těla i ducha), (do = umění ve smyslu životní cesty), lze vyložit jako: „Cesta duševní rovnováhy a okamžité reakce“.

Iaido je cestou meče, spočívá v bleskovém tasení přecházející v akci (sek, bod, kryt, blok, atd...). Má počátky v japonském kenjutsu, boji s mečem. Téměř každá škola kenjutsu měla své techniky, které se zabývaly rychlým tasením. Jako příklad lze uvést školu Katori Shinto Ryu.

Jako zakladatel iaijutsu se uvádí Hayashizaki Jinsuke Shigenobu (1546-1621). Tento muž cestoval po Japonsku a šířil svůj osobitý styl boje. On a jeho žáci založili školy, které přetrvaly v jistých obměnách až dodnes.

Slovo Iaido se objevuje od roku 1932 a zpopularizoval jej Nakayama Hakudo (1869-1958), který byl velkým budoka 20. století a mimo jiné i zakladatel školy Muso Shinden Ryu. Iaido se v jisté míře odpoutává od původního smyslu iaijutsu (co nejrychleji a nejúčinněji zneškodnit protivníka). Cílem se stává, podobně jako u mnoho jiných "do", zdokonalení sebe sama, výcvik sebekázně, pokora a v neposlední řadě radost ze cvičení, bez které by žádné bojové umění nemohlo dodnes přežít.

Ve 20. století vzniklo Zen Nihon Kendo Renmei Iai - Seitei iaido kata (oficiální systém cvičení Celojaponské federace kendó). Jedním z důvodů vzniku bylo i to, že existuje mnoho různých škol a neexistovalo žádné jednoduché pravidlo nebo cesta pro udělování stupňů v národním měřítku. Proto bylo požádáno 12 mistrů ze škol: Hasegawa Eishin Ryu, Hoki Ryu, Muso Jikiden Eishin Ryu a Muso Shinden Ryu aby sestavili standardizovanou sadu cvičení kata podle klasických škol. Tak vzniklo postupem času 12 kata Seitei, které se dnes cvičí velmi často jako základní úroveň, nebo vedle klasické „staré“ školy.

Iaido se praktikuje nejčastěji formou kata, při které se cvičí sekvence technik, podle daného scénáře. Toto cvičení je bez „nepřítele“, člověk bojuje sám proti sobě (což je někdy velmi obtížné). Kata v rámci Muso Shinden ryu a Seitei iai se cvičí ze 3 pozic: Ve stoje (Tachi waza), v japonském sedu na patách (Seiza no bu) a v japonském „kleku“ (Iai hiza no bu). Ve většině kata se objevuje tasení (nuki), sek (kiri), odstříknutí krve z čepele (chiburi) a zasunutí meče do pochvy (noto). Bývá zvykem, že začínající cvičí s dřevěným mečem (bokken), pokročilejší s mečem iaito (tupý a často odlehčený meč pro cvičení iai) a nejzkušenější mohou cvičit se skutečným, ostrým mečem shinken.

Je mnoho důvodů proč studovat iaido, mě motivuje touha po znalostech, chuť se učit, krása technik, hluboký smysl cvičení, radost, kterou mám při cvičení (ačkoli jsem často velmi unavený), ale také naši obětaví senseiové, kteří nám neúnavně a odhodlaně pomáhají v našem snažení.

Tomáš Suk, zdroje:

http://shinbukan.cz/

http://www.kensei.cz/

  • 20 let Nihonto Kenkyukai +

    20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
  • 15 let Nihonto Kenkyukai +

    15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
  • 10 let Nihonto Kenkyukai +

    10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
  • 1

online...

Právě přítomno: 211 hostů a žádný člen