Rok 2007

Valná hromada Nihonto kenkyukai (26.11.2007)

(tisková zpráva) V sobotu 24.11.2007 se v Muzeu Policie ČR uskutečnila 12. výroční, veřejná, valná hromada Společnosti pro studium japonského meče (Nihonto kenkyukai). Prvé tři hodiny byly věnovány sběratelské burze. Vedle japonských originálů (mečů, tsub a mečových ozdob) si bylo možno prohlédnout například odbornou literaturu o japonských mečích, pečlivě propracované mečové soupravy a tsuby Aleše Leszczuka, zajímavé čepele Pavla Bolfa, velmi kvalitní bokkeny od Miroslava Králíka, výrobky Stanislava Bartůňka, do detailu vyvedenou naginatu od Milana Steckera, zdařilou čepel s horimono od Martina Charamzy a kopii japonské zbroje Silvestra Prajera. Stánek společnosti Hana Tour nabízel v předsálí japonské zboží. Na nádvoří před muzeem proběhla krátká ukázka ovládání japonských zbraní pražskou skupinou Tomoe.

Po oficiálním zahájení zazněla prezentace slovem a obrazem o akcích zrealizovaných v roce 2007, kterých nebylo málo. Mezi nejvýznamnější patří návštěva předního japonského mečíře SO Masachiky z Fukuoky, uskutečněná v rámci kulturní výměny mezi Nihonto kenkyukai a Tsukushi kenkokai (Asociací mečířů na Kyushu), kterou podpořilo Japonské velvyslanectví v Praze a Česko-Japonská společnost. Za zmínku stojí dvě KANTEI, provedené poprvé v ČR podle japonského způsobu. Dále proběhlo 9 periodických setkání „Hovory o meči“, kde například Dr. Labus z Univerzity Karlovy přednesl dvě přednášky na téma „Samurajská třída v kontextu s japonskou historií“. Dva sobotní, pracovní semináře byly věnovány opletu rukojeti meče tsuka-maki a způsobům vázání šňůry sage-o. V rámci akce „Muzejní noc“ zazněla v Náprstkově muzeu přednáška o japonském meči a ve spolupráci s Jihomoravským muzeem Znojmo přednáška na téma „Konstrukce a technologie výroby japonského meče“ v Minoritském klášteře

Na valné hromadě dále zazněla přednáška s názvem „Hada (textura kovu) na originálních mečích versus repliky mečů na tuzemském trhu“. Polední pauzu zpestřila nabídka japonských jídel z restaurace Miyabi. Odpolední soutěže „Výrobek roku 2007“ se zúčastnily přítomné výrobky a hodnocení dopadlo následovně. Nejvíce bodů získala replika japonské zbroje Silvestra Prajera a souprava aikuchi-tanto od Aleše Leszczuka. Další místa obsadily aoe-tsuba od Aleše Leszczuka, katana od Pavla Bolfa a hachiwara od Stanislava Bartůňka. Diskusí o členských záležitostech a projekcí video-ukázek s tématikou japonského meče valná hromada skončila.

B.P.

Druhá část KANTEI (11.11.2007)

Kantei-2, druhá část proběhla v sobotu 10.11.2007 v pražském KIS a účastníci se konečně dověděli podrobnosti o studovaném meči. Použit byl meč z CZ Sword Register No. 02, shin-shinto katana Naganobu, vyrobená v roce 1861 (podrobnosti o meči viz Registr mečů CZ).

Valná hromada 2007 (4.11.2007)

Již 12. veřejná Valná hromada NIHONTO KENKYUKAI se uskuteční v sobotu 24.11. 2007, od 9:00 do 16:00 hodin, v Muzeu Policie ČR, s následujícím programem:

 • burza sběratelů, výstavka prací čs. výrobců, prodej kopie tsuby členům, odborná literatura, prolongace členství na rok 2008
 • soutěž Výrobek roku 2007 (novinky z dílen čs. výrobců japonských mečů) - hodnotí přítomní členové NK přímo na místě
 • akce NK v roce 2007 slovem a obrazem
 • repliky a imitace mečů na trhu
 • diskuze, členské záležitosti, plán akcí na rok 2008
 • projekce videoukázek s tématikou japonského meče

Historicky první KANTEI v ČR (4.11.2007)

První seminář identifikace - poznávání japonského meče v ČR, se uskutečnil v sobotu 20.10. 2007 v Kulturním a informačním středisku Česko-japonské společnosti v Praze.

Studijní seminář probíhal podobně jako je tomu u KANTEI v Japonsku (obr.), ale navíc byl přizpůsoben tuzemským podmínkám. V Japonsku účastníci prohlížejí 5 i více mečů najednou, tyto meče mají ponechány rukojeti, takže není vidět řap a určení meče se provádí výlučně podle obnažené části čepele, výsledky se zapisují do předepsaného formuláře (obr.), který poté student předkládá k vyhodnocení.

Tuzemští studenti japonského meče zdaleka nedosahují znalostí japonských kolegů, nemají srovnatelné možnosti studovat kvalitní originály a proto měli poněkud jednodušší podmínky. Předložena byla pouze jedna, zcela obnažená čepel, takže mnohé napověděl již samotný řap. Každý účastník obdržel formulář pro zaznamenání identifikačních údajů, ve kterém bylo 14 kolonek.

Tuzemská KANTEI má dvě, časově oddělené části. Při Kantei-1 posuzuje každý účastník meč samostatně a může přitom používat vlastní studijní pomůcky a literaturu. V identifikaci meče může poté pokračovat samostatně doma a za pomocí svých zdrojů ji dopřesnit.

Druhá část, Kantei-2, se uskuteční v listopadu se stejným mečem a bude již odborně asistovaná, budou vzájemně konzultovány a upřesněny jednotlivé identifikační údaje a na závěr bude meč představen (období, škola, mistr).

B.P.

První návštěva předního japonského mečíře v Čechách (2.10.2007)

Mečířský mistr SO Masachika, mukansa z Fukuoky, navštívil v září 2007 Českou republiku. Návštěva se uskutečnila v rámci kulturní výměny mezi Společností pro studium japonského meče - Nihonto kenkyukai a Asociací mečířů na Kyushu - Tsukushi kenkokai, která započala v roce 2006 společným tématem: vzájemné kulturní poznávání prostřednictvím metalurgie a zpracování železa. Mistr SO projevil zájem o evropské kovářské řemeslo a především o současnou výrobu damašku.

V sobotu 8.9. navštívil největší tuzemskou nožířskou výstavu v Příbrami, kde si prohlédl mnohé výrobky a večer vystoupil s krátkou prezentací na schůzi Asociace nožířů - Bohemia Cultellatores.

V neděli 9.9. dopoledne uspořádala Česko-Japonská společnost a Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, pod záštitou Japonského velvyslanectví v Praze, v přednáškovém sále Náprstkova muzea, besedu s mistrem SO. Na akci vystoupil s ukázkou Iaidó Vladimír Hotovec. Jeho vystoupení bylo symbolické nejen tím, že předváděl Iaidó kata, ale i tím, že cvičil s japonským mečem, který vyrobil otec pana Masachiky, mistr SO Tsutomu.

V podvečer byl mistr SO přivítán v Kulturním a informačním středisku Česko-Japonské společnosti tradičním čajovým obřadem, který na jeho počest připravil pan Robin Heřman.

Následující týden mistr navštívil českobudějovického kováře Miroslava Brože, který ovládá starou kovářskou techniku výroby damaškových hlavní, v historické zámecké kovárně v Holešově asistoval Pavlovi Ševečkovi při výrobě damašku a posléze se věnoval v Lomském mlýně Pavlovi Řiháčkovi.

Před odletem zpět do Japonska měli členové Nihonto kenkyukai možnost s mistrem probrat veškeré dotazy a on se s námi podělil o své čerstvé zážitky z českých a moravských kováren. Vysoce ocenil zručnost našich kovářských mistrů a rozloučil se s příslibem další podpory aktivit Nihonto kenkyukai.

Fotografie z návštěvy jsou v galerii.

Změna termínu setkán v Lucerně (11.9.2007)

Pozor, seminář s mistrem SO v Lucerně byl přeložen na pondělí 17.9. 2007 16:00 hod.

Japonský mečíř v Praze (3.9.2007)

Prahu navštíví přední japonský mečíř, odborného stupně MUKANSA, držitel 16-ti cen NBTHK, mistr SO Masachika z Fukuoky.
V neděli 9.9.2007 od 10.00 do 12.00 hodin proběhne v přednáškovém sále Náprstkova muzea, v Praze 1, beseda s mistrem SO.
Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost dozvědět se vše o současné výrobě mečů v Japonsku.

Nakladatelství Osprey v češtině

Nakladatelství Osprey vydalo v rámci svých vojenských historických řad už asi 20 knížek s japonskou tématikou. Dobrá zpráva - tyto knížky začínají vycházet i v češtině!

Dvoudílná přednáška o samurajích

Na následujících Hovorech o meči bude přednáška Dr. Labuse z katedry japonských studií Univerzity Karlovy:

•15.5.2007 od 17.00 hodin ve 3. patře Lucerny
Hovory o meči - přednáška o japonských samurajích - 1.část.
•12.6.2007 od 17.00 hodin ve 3. patře Lucerny
Hovory o meči - přednáška o japonských samurajích - 2.část.

Workshop TSUKA-maki

Do galerie byly přidány fotografie z druhé - praktické části semináře.

Fotogalerie

Byla zprovozněna galerie - oblasti Kantei a Výrobky členů.

Plán akcí v roce 2007

 • Hovory o meči, vždy jedno úterý v měsíci, v Paláci Lucerna (17:00 - 18:30 hodin), ve dnech: 16.1., 13.2., 13.3., 17.4., 15.5., 12.6. 2007, sraz v pasáži Lucerny před pokladnou, v 16:45 hodin.
 • Workshop TSUKA-maki, oplet rukojeti meče (předpokládá se vlastní výbava). Termíny: 21.4. 2007 – první část (+vázání sage-o), 28.4. 2007 – druhá část semináře
 • Seminář etikety v KIS od 10:00 - 12:00 hodin, ve dnech 17.3., 16.6. 2007, (minimální počet předem přihlášených účastníků 4, jinak se nekoná).
 • Třídenní prázdninový seminář (téma a místo bude upřesněno podle projeveného zájmu).
 • KANTEI, setkání výrobců replik, 23.11. 2007
 • 12. valná hromada NIHONTO KENKYUKAI, Muzeum Policie ČR, soutěž "Výrobek roku 2007", 24.11. 2007, 9:00 - 16:00 hodin.

Opravný list ke katalogu mečů

V katalogové části nejsou uvedeny vyčerpávající informace o vystavovaných exponátech Pavla Bolfa,

doplňte si prosím níže uvedené upřesnění:

stránka 48, 52, 56 - tsuba je výrobkem Jiřího Zdařila
stránka 68 - koshirae je výrobkem Jiřího Zdařila
stránka 70, 71 - koshirae je výrobkem Milana Steckera
stránka 72, 73 - hrot šípu, zobrazený na pozici první vlevo, je výrobkem Jiřího Zdařila

Opravný list si můžete také stáhnout ve formátu PDF.

 • 20 let Nihonto Kenkyukai +

  20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
 • 15 let Nihonto Kenkyukai +

  15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
 • 10 let Nihonto Kenkyukai +

  10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
 • 1

online...

Právě přítomno: 332 hostů a žádný člen