10 let Nihonto Kenkyukai

10 let Společnosti pro studium japonského meče Nihonto Kenkyukai

13. února 1996 byla na schůzi představenstva Česko-japonské společnosti založena odborná sekce, zaměřená na studium japonského meče. U jejího zrodu asistovali Vladimír Hotovec, Zdeněk Hurník, Tomáš Kmječ a Bohumil Planka.

Sluší se připomenout že zejména při rozjezdu aktivit významně pomohli zahraniční kolegové. Především to byl předseda To-Ken Society of Great Britain, pan Clive Sinclair(náš čestný člen) a místopředseda Evropské sekce NBTHK doktor John Nandris. Významné podpory se nám dostalo od pana Harryho Watsona z AFU Research Enterprises Texas, Rogeraa Diany Davisových z Nanka Token Kai (Společnost přátel japonských mečů Jižní Kalifornie), od prezidenta Florida ToKen Kai pana Carla Halla, presidenta Houston Token Kai pana Dic Marxena, pana Toma Hopkinse z Metropolitan New York Japanese Sword Club, a od  mnoha dalších.

Našimi trvalými příznivci a učiteli se stali přední japonský leštič školy Hon´Ami pan Kenji Mishina (leštič mečů, národních pokladů ze sbírky jeho výsosti japonského císaře) a ředitel Academic Affairs NBTHK pan Michihiro Tanobe (z Muzea mečů v Tokiu). Neopomenutelný význam má čestné členství pana Isao Onody, který nás podporoval od prvopočátku a jeho zásluhou se nám v posledních létech aktivně věnuje Hon´Ami leštič mečů z Fukuoky pan Takayuki Watanabe. Velmi si vážíme spolupráce s Náprstkovým muzeem, které disponuje největší sbírkou mečů a záštit na našem území, představující základní studijní materiál.

Cíle Nihonto Kenkyukai jsou uvedeny na naší webstránce, stejně jako v Bulletinech, kterých za tu dobu vzniklo sedm. Za deset let bylo vydáno 33 tištěných Zpravodajů, uskutečněno přes padesát přednášek pro veřejnost po celé republice, zrealizováno více než třicet pracovních a studijních seminářů. Podíleli jsme se asi na dvanácti výstavách japonské kultury, pořádaných Česko-japonskou společností, jednu jsme uspořádali sami - Výstavumečů v roce 2005. Založen byl Registr mečů CZ.

Pravidelných setkání s názvem „Hovory o meči“ se uskutečnilo téměř šedesát. Členové, výrobci japonských mečů, se scházejí každoročně v předvečer valné hromady k odborným konzultacím na Kantei, jejichž cílem je mimo jiné trvale zvyšovat kvalitu u nás vyráběných replik mečů. Certifikovaným seminářem etikety a manipulace s japonským mečem prošlo vedle řádných členů také mnoho učitelů různých škol bojových umění v ČR (judo, aikido, kendo, iaido, karatedo).

Členská základna zahrnuje studenty japonského meče, kteří se rekrutují z řad sběratelů, studentů i mistrů bojových umění, uměleckých kovářů, a najdete zde řemeslníky, studenty, vysokoškolské pedagogy, japanology, umělce, restaurátory, právníky i lékaře, povětšinou muže, ale i několik žen. Za deset let prošlo členskou základnou přes tři sta osob. Studium japonského meče je otevřeno každému. Jedná se však po všech stránkách o náročnou disciplínu, vyžadující vysokou sebekázeň, hodně času, trpělivost, zvídavost a nemalé finanční prostředky. Leckterý zpočátku nadšený adept ve svém úsilí nevytrvá, a obměna členské základny je poměrně značná. Studium japonského meče přináší vedle elementární radosti z nádherného uměleckého výrobku také šanci zblízka a bezprostředně poznat japonskou kulturu v celé její šíři a kráse, poznat nové přátele u nás, v zahraničí, i v Japonsku.

Bohumil Planka

  • 20 let Nihonto Kenkyukai +

    20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
  • 15 let Nihonto Kenkyukai +

    15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
  • 10 let Nihonto Kenkyukai +

    10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
  • 1

online...

Právě přítomno: 265 hostů a žádný člen