Uskladňování-Manipulace-Rozebírání-Čištění

Doporučení majitelům mečů

Úvod

Aby japonské meče přinášely radost a potěšení z každého svého detailu, ať je to drobný metalurgický prvek hataraki či rytina horimono na čepeli, anebo ladná křivka citlivého detailu výzdoby na záštitě tsuba či na mečových ozdobách fuchi-gashira, nebo odlesk kvalitního laku na pochvě saya, potřebují, abyste o ně pečovali co nejlépe. K tomu Vám může pomoci několik doporučených postupů a zásad k uskladnění, k manipulaci, rozebírání a čištění.

Uskladnění meče

Stejně jako vzácnému obrazu, ani meči nesvědčí exponované místo, kde by mohl být poškozen. Přímo dopadající, denní světlo nadměrně zahřívá tmavé plochy a urychluje degradaci některých materiálů. Místo nad radiátorem, zejména v panelovém bytě, je to nejhorší, co může meč potkat. Proud suchého, teplého vzduchu stejně jako přímé sluneční paprsky způsobují dilataci železa, dřevěné díly vysychají, kroutí se a praskají, lak se krabatí a odlupuje, rejnočí kůže na jílci se stahuje. Studené vlhké místo sice prospívá dřevu, ale vyvolává korozi oceli a kovových dílů. Nejvíce meč trpí častým střídáním extrémních klimatických podmínek. Pokud jej přinesete domů z mrazivé procházky, ponechte jej před rozbalením a uložením dostatečně dlouho temperovat v přepravním obalu. Pro dlouhodobé uskladnění meče je ideální stabilní vlhkost a nekolísající teplota (kolem 20°C, vlhkost do 55%Rh). U mečů je toho dosahováno několika hedvábnými obaly a uzavřenou dřevěnou truhlicí.

obr 1obr 1a

Meč trvale vystavený v interiéru bude nejlépe uchován ve skleněné vitríně. V ní je optimálně ochráněn před nešikovnými doteky zvědavé návštěvy a svědčí mu i stabilní mikro-klíma, které se kolem něj vytvoří. Pokud má vitrína navíc bezpečnostní certifikát, je meč chráněn i proti odcizení.

obr 2

Japonský meč se DLOUHODOBĚ ukládá obvykle do horizontální polohy, vždy s ostřím směřujícím vzhůru, aby zůstalo odlehčeno, a olej (pokud je na čepeli nesprávné množství) může stékat směrem ke hřbetu čepele. Druhou možností je polohovat meč svisle, lehce šikmo, aby se čepel opírala hřbetem a ostří bylo odlehčeno. Směřovat by měl špičkou nahoru a stát na jílci, aby vlastní váhou meč samovolně nezajížděl čím dál více do pochvy.

obr 3

Manipulace s mečem

Pro meč platí základní zásada jako pro ostatní chladné zbraně – na čepel se nikdy nesahá holou rukou! Otisky prstů jsou příčinou rychlé koroze, jejíž odstranění je s ohledem na speciální techniku broušení japonských mečů poměrně drahé. Čepel je velmi ostrá a krev korozi ještě urychlí...

obr 5

Meč se bere do obou rukou a při manipulaci se dbá zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění samotného vlastníka ani přítomných osob. Buďte soustředěni, jako byste manipulovali se 70 cm dlouhou břitvou!

Vysunutí čepele z pochvy se provádí v poloze meče s ostřím směřujícím nahoru a předchází mu tzv. „odemknutí“ meče. Je nezbytné překonat pevné spojení s pochvou, které zprostředkovává prstenec habaki. Provádí se obvykle palcem ruky, která drží pochvu, zatlačením v podélném směru na záštitu tsuba. Čepel se přitom povysune o cca 3-5 mm.

obr 6

Poté se meč orientuje šikmo před tělo, jílcem k sobě a špičkou od sebe a mírně nahoru. Ostří směřuje stále nahoru. Jedna ruka svírá pochvu, druhá jílec. Následuje pozvolné vytažení čepele z pochvy, kdy čepel klouže po svém hřbetě a boční plochy čepele by se přitom neměly dotknout (odírat o) stěny pochvy.

Pochvu odložte na měkkou podložku a při prohlíženi meče jej držte oběma rukama za jílec. Při podrobném prohlížení dlouhé čepele lze vzít do jedné ruky čistou tkaninu a čepel orientovanou naplocho v prohlížené oblasti opatrně podepřít.

obr 8

Pokud potřebujete meč bez pochvy odložit, pokládejte jej čepelí naplocho, nejlépe na tkaninový podkladový váleček.

obr 9

Navrácení meče do pochvy se provádí analogicky. Do pochvy držené šikmo před tělem se ostřím nahoru opatrně vloží špička meče a čepel se pomalu zasunuje po hřbetu, za neustálé kontroly, aby se boky čepele neodíraly o pochvu.

Pokud meč někomu předáváte k prohlídce, nabízíte jej buď v pochvě anebo s obnaženou čepelí. Předtím je dobré nepoučené osobě vysvětlit, jak může s mečem manipulovat. Vytažení meče z pochvy nezkušené osobě raději nesvěřujte.

Podávání meče s obnaženou čepelí se provádí tak, aby obě osoby nebyly poraněny. Vzácné originály se podávají se špičkou směřující vzhůru (pokud někomu meč vypadne z ruky, zlomená špička znamená fatální poškození meče), užitkové meče se špičkou směřující dolů – bezpečnost má prioritu.

Rozebírání meče

Japonské meče není nezbytné často rozebírat na jednotlivé díly, dají se ošetřovat sestavené. Každé rozebrání (vyjmutí čepele z jílce) uvolňuje původní tuhost sestavení, a navíc může být zdrojem poškození a potenciálně špatného složení. K rozebírání je třeba použít speciální nářadí mekugi-nuki na uvolnění kolíčku mekugi v jílci (je kuželovitý a vytlačuje se ze strany ura) a přípravku k uvolnění čepele z jílce. Lze to provést i bez tohoto speciálního nářadí, ale s rizikem možného poranění a možného poškození meče.

Určité nebezpečí se skrývá při zpětném skládání meče. Pozornost musí být věnována správné poloze záštity tsuba (musí směřovat lícovou stranou k jílci tsuka), správné poloze podložek seppa, které jsou minimálně dvě (nejsou shodné, jedna je určena a lícovaná před záštitu, druhá za ní) a samozřejmě zpětnému vložení kuželovitého kolíčku mekugi ze strany omote.

Čištění a údržba meče

Největší pozornost je třeba věnovat čepeli. Případné otisky prstů na jejím povrchu rychle vyvolávají nepěknou korozi. Po každém prohlížení meče, před jeho uschováním, je proto dobré čepel otřít čistým bavlněným hadříkem a obnovit tenký olejový film. Řap nakago se nikdy neošetřuje, jeho stav je dokladem autenticity a historie meče.

obr 15

Nově vyleštěné čepele doporučují brusiči ošetřovat (uchiko) v intervalu 2 měsíců, až se povrch „stabilizuje“. Poté, podle podmínek uložení meče, stačí jednou ročně vyměnit olej.

obr 16

Souprava meče speciální údržbu zpravidla nepotřebuje. Čím méně je do ní zasahováno, tím lépe. Přirozená patina je nedílnou součásti historického originálu.

obr 17

  • 20 let Nihonto Kenkyukai +

    20 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
  • 15 let Nihonto Kenkyukai +

    15 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
  • 10 let Nihonto Kenkyukai +

    10 let Společnosti pro studium japonského meče - Nihontó Kenkyukai. Číst dál...
  • 1

online...

Právě přítomno: 113 hostů a žádný člen